Skip to main content

Rekvisition av medel för doktorandpraktik

Rekvisition av medel för deltagande i praktikperiod genom programmet ”Career skills for scientists” (kurs no 2463).

Doktorander som deltagit i doktorandkursen ”Career skills for scientists” har möjlighet att söka ett praktikprojekt på ett företag eller organisation utanför KI.
Karriärservice samordnar ansökningarna och skickar vidare till externa partner.

Styrelsen för forskarutbildning har beviljat medel till doktorandpraktik 2010-2019.

Gör så här

För att rekvirera medel fyller ansvarig personal vid institutionen i rekvisitionsblanketten.
För de doktorander (max 20 st 2019) som gör praktik ersätter vi institutionen med ett schablonbelopp motsvarande en månadslön (inklusive LKP och INDI) a 55 000 kr.

Rekvisitionsblanketten skickas via e-post till Ayla De Paepe, Anethe Mansén eller Victoria Rosander på Karriärservice vid Universitetsförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Dokument

Ayla De Paepe

Samordnare
852486132