Skip to main content

Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Här finns reglerna för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet samt allmänna studieplaner i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.

Regler för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan i medicinsk vetenskap

Samtliga doktorander vid KI som antagits efter 1 mars 2006 är antagna till forskarutbildningsämnet ”medicinsk vetenskap”. Det innebär att den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap ska följas. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas.

Allmän studieplan för doktorander antagna före 1 mars 2006

Före 1 mars 2006 fanns det ett stort antal forskarutbildningsämnen, vart och en med en egen allmän studieplan. Den studieplanen gäller så länge doktoranden inte byter ämne. För tillgång till någon av dessa studieplaner, vänligen kontakta aktuell institutions forskarutbildningsadministratör.

Det är möjligt att byta från ett gammalt forskarutbildningsämne till ”medicinsk vetenskap”. Det är då den senaste versionen av allmän studieplan i medicinsk vetenskap som ska följas. Vid byte, vänligen använd blankett 14.

För doktorander antagna före 1 juli 1998 finns inga formella kurskrav.

Observera att för samtliga doktorander antagna till annat ämne än medicinsk vetenskap gäller:

Andra relevanta regler och riktlinjer