Pedagogiska nätverket

Som ett led i att underlätta det kontinuerliga lärandet och ge utrymme samt förlänga det pedagogiska samtalet finns här events och resurser samlat för dig som är involverad i planering och utförande av undervisning.
Det pedagogiska nätverket består av den interaktiva webbinarserien MedEd Lab, MedEd Studio och forumet 'Pedagogiska nätverket' på Microsoft Teams.