Skip to main content

Organisation:

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Groups

H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2
H1.Omvårdnad.Ledningsstöd
H1.Omvårdnad.Langius-Eklöf
H1.Omvårdnad.Wengström
H1.Omvårdnad.B Falkenberg

Employees

Carina Söderman adjunkt
Johanna Wangmar doktorand
Tove Karlsson adjunkt, adjungerad
Jeanette Winterling Anknuten till Forskning
Carolin Nymark Anknuten till Forskning
Petra Hyllienmark adjunkt
Kristina Gottberg lektor
Riitta Hoffrén-Larsson adjunkt
Maria Wiklander lektor, biträdande
Lise-Lott Rydström adjunkt
Kay Sundberg lektor, biträdande
Sandro Campana adjunkt
Jonas Wihlborg Anknuten till Forskning
Helen Olt
Josefin Wångdahl Anknuten till Forskning
Malin Backman Anknuten till Undervisning/handledning
Anja Gebhardt doktorand
Catrin Björvell Anknuten till Forskning
Lena Marmstål Hammar Anknuten till Forskning
Azar Tavallali
Hanne Konradsen Anknuten till Forskning
B Torkel Falkenberg forskare
Christine Bohagen adjunkt, adjungerad
Mats Christiansen adjunkt
Albertine Ranheim adjunkt
Maria Fjell doktorand-L
Sara Berg De Canesie adjunkt, adjungerad
Monica Bergqvist adjunkt
Johnny Nyberg adjunkt, adjungerad
Rebecca Popenoe adjunkt
Natalia Wiecek adjunkt, adjungerad
Naghada Talabani adjunkt, adjungerad
Britta Eriksson adjunkt, adjungerad
Sandra Wolst adjunkt, adjungerad
Marianne Lindh adjunkt
Anna Malmborg utbildningsadministratör
Jeanette Eckerblad adjunkt
Linn Hasselblad adjunkt, adjungerad
Annika Solito adjunkt, adjungerad
Ulla Tegsten adjunkt, adjungerad
Jörgen Nyqvist adjunkt, adjungerad
Anna-Liisa Suvanto adjunkt
Lisa Ring Jakobsson adjunkt
Kaisa Fritzell Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Carin Wahlberg lektor
Maria Sundvall adjunkt, adjungerad
Per-Olof Sandman Anknuten till Forskning
John-Åke Palm adjunkt
Helena Wadstein adjunkt, adjungerad
Mathilde Hedlund Lindberg lektor
Ewa Stenwall lektor
Nina Gårevik adjunkt
Katherine Bolam postdoktor
Louise Palmgren adjunkt, adjungerad
Eva Broberger lektor
Veronica Lundberg adjunkt
Agneta Öhlén adjunkt
Linn Rönne-Petersen doktorand
Gunilla Lilja adjunkt
Eva Doukkali adjunkt
Zarina Nahar Kabir forskare
Christina Takman lektor
Lana Zelic adjunkt, adjungerad
Marie-Therese Crafoord doktorand
Josefin Bäckström
Gunnel Wärn-Hede adjunkt
Klara Jepsen adjunkt, adjungerad
Gunnar Fors adjunkt, adjungerad
Vanja Berggren lektor
Anniqa Holmgren adjunkt, adjungerad
Jan Florin lektor
Arne Rehnsfeldt Anknuten till Forskning
Maria Jirwe Anknuten till Forskning
Annika Skytt adjunkt
Johanna Hök adjunkt
Karin Bergkvist Anknuten till Forskning
Henrietta Stridsman Möller adjunkt, adjungerad
Mats Samuelsson lektor
Veronica Ramirez Johansson Anknuten till Undervisning/handledning
Marie-Charlotte Wretlind
Karin Liander Anknuten till Forskning
Lars Wallin Anknuten till Forskning
Johanna Ulfvarson Anknuten till Forskning
Maria Unbeck Anknuten till Forskning
Anna Lena Brorsson adjunkt
Anders Nilsson adjunkt, adjungerad
jessica holmgren Anknuten till Forskning
monir mazaheri Anknuten till Forskning
Hana Taha Anknuten till Forskning
Rebecca Bager adjunkt, adjungerad
Annika Alm-Pfrunder Anknuten till Forskning
Ingeli Simmross Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Gallego Mattsson Anknuten till Undervisning/handledning
Jacob Arnesson Anknuten till Undervisning/handledning
Tina Gustavell Anknuten till Forskning
Susanne Dufva Anknuten till Undervisning/handledning
Marina Hägg Anknuten till Undervisning/handledning
Kia Swartz Hermansson adjunkt, adjungerad
Charlotta van Eggermont Arwidson
Julia Ansved adjunkt, adjungerad
Christina Lundin adjunkt
Göran Holst adjunkt
Maigun Edhborg
Carina Lundh Hagelin Anknuten till Forskning
Eva Åkerman Anknuten till Forskning
Emma Jurdell Anknuten till Undervisning/handledning
Alex Molasiotis Anknuten till Forskning
Anette Norman adjunkt, adjungerad
Christina Johnsson lektor
Cornelia Vermeer Anknuten till Forskning
Åsa Olsson adjunkt, adjungerad
Carina Lindblad adjunkt
Carolina Kling adjunkt, adjungerad
Emma Ekblom adjunkt, adjungerad
Linda Karlhager adjunkt, adjungerad
Anne-Marie Blomfeldt adjunkt, adjungerad
Gun Danielsson
Eva Barkestad adjunkt, adjungerad
Birgitta Niva adjunkt, adjungerad
Susanne Koller adjunkt, adjungerad
May-Lena Färnert adjunkt, adjungerad
Marika Hampel adjunkt, adjungerad
Unni Fet adjunkt, adjungerad
Annica Karlsson administratör
Åsa Söderström adjunkt, adjungerad
Maria Svensson Karhusaari adjunkt, adjungerad
Åsa Craftman postdoktor
Veronica Berggren adjunkt, adjungerad
Charlotta Gartéus adjunkt, adjungerad
Susann Edvinsson-Larsson adjunkt, adjungerad
Carina Eneström adjunkt, adjungerad
Kerstin Bucht adjunkt, adjungerad
Carina Surell adjunkt, adjungerad
Annica Geisewall adjunkt, adjungerad
Annica Sandelin adjunkt, adjungerad
Eva Dahlkvist adjunkt, adjungerad
Violetta Ademi utbildningssamordnare
Camilla Öberg Extern konsult/Inhyrd personal
Ulla Viitala utbildningsadministratör
Selina Eriksson utbildningsadministratör
Sara Mijwel postdoktor
Helen Conte adjunkt
Anette Jansson adjunkt, adjungerad
Marie Iwarzon lektor
Ana Paula Kallström forskningsassistent
Marianne Wallnerström adjunkt, adjungerad
Cecilia Moberg adjunkt
Kethy Forssell Ehrlich adjunkt
Henrik Eriksson Anknuten till Forskning
Titti Svanljung utbildningsadministratör
Charlotte Axdorph utbildningsadministratör
Kristina Nordenskjöld adjunkt, adjungerad
Charlotte Gustafsson utbildningssamordnare
Tina Winell Toivonen adjunkt, adjungerad
Christina Von Knorring adjunkt, adjungerad
David Kirsch adjunkt, adjungerad
Annie Faustino adjunkt, adjungerad
Mandy Valgelata utbildningssamordnare
Mattias Landelius utbildningsadministratör
Edward Kumakech Anknuten till Forskning
Katarina Ramberg adjunkt, adjungerad
Anita Berlin Anknuten till Forskning
Nina Nelson Follin Anknuten till Forskning
Hanna Averbo administratör
Maria Arman lektor
Veronica Lindström lektor
Jeanette Westman lektor, biträdande
Anna Jervaeus lektor, biträdande
Maria Ardelius adjunkt
Elisabeth Asplund utbildningssamordnare
Kristina Rooth utbildningssamordnare
Åsa Burström adjunkt
Eva Sundborg adjunkt
Vivan Söderlund intendent
Lilian Pohlkamp adjunkt
Glenn Kullman utbildningsadministratör
Silje Gustafsson Anknuten till Forskning
Caroline Björklind adjunkt, adjungerad
Monica Mörck adjunkt, adjungerad
Lace Matarlo Sölvebrand adjunkt, adjungerad
Anette Forss lektor
Lena-Marie Petersson lektor
Anne-Marie Boström lektor/sjuksköterska
Ingela Lennström adjunkt
Karin Mattsson adjunkt
Maria Bokedal Langius utbildningssamordnare
Ann Langius-Eklöf professor
Linda Rydmell utbildningssamordnare
Åsa Johansson Stark adjunkt
Ulrica Nilsson professor/sjuksköterska
Susanna Sandelius adjunkt
Lina Adham ekonomicontroller
Lena Boman adjunkt
Gunnar Criver AV-tekniker
Nana Waldréus adjunkt
Lars Sturesson adjunkt
Emilie Söderström adjunkt, adjungerad
Linn Nilsson adjunkt, adjungerad
Lisa Krylmark adjunkt, adjungerad