Skip to main content

H1.Omvårdnad

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Omvårdnad.Omvårdnad 1
H1.Omvårdnad.Omvårdnad 2
H1.Omvårdnad.Ledningsstöd
H1.Omvårdnad.Langius-Eklöf
H1.Omvårdnad.Wengström
H1.Omvårdnad.B Falkenberg

Anställda

Violetta Ademi utbildningssamordnare
Lina Adham ekonomicontroller
Fanny Airosa Anknuten till Forskning
Julia Ansved adjunkt, adjungerad
Maria Ardelius adjunkt
Maria Arman lektor
Jacob Arnesson Anknuten till Undervisning/handledning
Elisabeth Asplund utbildningssamordnare
Hanna Averbo administratör
Charlotte Axdorph utbildningsadministratör
Malin Backman Anknuten till Undervisning/handledning
Rebecca Bager adjunkt, adjungerad
Eva Barkestad adjunkt, adjungerad
Vanja Berggren lektor
Veronica Berggren adjunkt, adjungerad
Monica Bergqvist adjunkt
Anita Berlin Anknuten till Forskning
Ann-Kristin Berntoft utbildningssamordnare
Caroline Björklind adjunkt, adjungerad
Catrin Björvell Anknuten till Forskning
Katherine Bolam postdoktor
Lena Engqvist Boman adjunkt
Anne-Marie Boström lektor/sjuksköterska
Eva Broberger lektor
Anna Lena Brorsson adjunkt
Kerstin Bucht adjunkt, adjungerad
Åsa Burström adjunkt
Josefin Bäckström adjunkt
Sandro Campana adjunkt
Mats Christiansen adjunkt
Helen Conte adjunkt
Kenneth Conway adjunkt, adjungerad
Marie-Therese Crafoord doktorand
Åsa Craftman postdoktor
Gunnar Criver AV-tekniker
Eva Dahlkvist adjunkt, adjungerad
Gun Danielsson adjunkt, adjungerad
Emel Deniz administratör
Eva Doukkali adjunkt
Susanne Dufva Anknuten till Undervisning/handledning
Jeanette Eckerblad adjunkt
Susann Edvinsson-Larsson adjunkt, adjungerad
Emma Ekblom adjunkt, adjungerad
Carina Eneström adjunkt, adjungerad
Julia Engström Sid utbildningssamordnare
Britta Eriksson adjunkt, adjungerad
Linda Eriksson doktorand
Selina Eriksson utbildningsadministratör
Henrik Eriksson Anknuten till Forskning
B Torkel Falkenberg forskare
Annie Faustino adjunkt, adjungerad
Unni Fet adjunkt, adjungerad
Maria Fjell adjunkt
Jan Florin lektor
Gunnar Fors adjunkt, adjungerad
Anette Forss lektor
Kethy Forssell Ehrlich adjunkt
Anne Friman adjunkt
Kaisa Fritzell Anknuten till Undervisning/handledning
May-Lena Färnert adjunkt, adjungerad
Charlotta Gartéus adjunkt, adjungerad
Anja Gebhardt doktorand
Annica Geisewall adjunkt, adjungerad
Kristina Gottberg lektor
Charlotte Gustafsson utbildningssamordnare
Silje Gustafsson Anknuten till Forskning
Tina Gustavell postdoktor
Nina Gårevik adjunkt
Marika Hampel adjunkt, adjungerad
Mathilde Hedlund Lindberg lektor
Riitta Hoffrén-Larsson adjunkt
Katarina Holmberg Anknuten till Forskning
Anniqa Holmgren adjunkt, adjungerad
Petra Hyllienmark adjunkt
Johanna Hök adjunkt
Marie Iwarzon Anknuten till Forskning
Anette Jansson adjunkt, adjungerad
Klara Jepsen adjunkt, adjungerad
Anna Jervaeus lektor, biträdande
Maria Jirwe Anknuten till Forskning
Åsa Johansson Stark adjunkt
Christina Johnsson lektor
Emma Jurdell Anknuten till Undervisning/handledning
Zarina Nahar Kabir forskare
Tara Kader adjunkt, adjungerad
Ana Kallström forskningsassistent
Linda Karlhager adjunkt, adjungerad
Tove Karlsson adjunkt, adjungerad
Annica Karlsson administratör
Nazmije Kelmendi Anknuten till Forskning
David Kirsch adjunkt, adjungerad
Hanne Konradsen Anknuten till Forskning
Lisa Krylmark adjunkt, adjungerad
Glenn Kullman utbildningsadministratör
Edward Kumakech Anknuten till Forskning
Mattias Landelius utbildningsadministratör
Ann Langius-Eklöf professor
Ingela Lennström adjunkt
Karin Liander Anknuten till Forskning
Ylva Lidén Anknuten till Undervisning/handledning
Gunilla Lilja adjunkt
Carina Lindblad adjunkt
Marianne Lindh adjunkt
Veronica Lindström lektor
Veronica Lundberg adjunkt
Christina Lundin adjunkt
Lace Matarlo Sölvebrand adjunkt, adjungerad
Karin Mattsson adjunkt
Monir Mazaheri
Hilda Melander adjunkt, adjungerad
Sara Mijwel postdoktor
Cecilia Moberg adjunkt
Alex Molasiotis Anknuten till Forskning
Monica Mörck adjunkt, adjungerad
Nina Nelson Follin Anknuten till Forskning
Anders Nilsson adjunkt, adjungerad
Ulrica Nilsson professor/sjuksköterska
Linn Nilsson adjunkt, adjungerad
Agneta Nilsson adjunkt
Terese Nilsson adjunkt, adjungerad
Kristina Nordenskjöld adjunkt, adjungerad
Anette Norman adjunkt, adjungerad
Karen Nygård-Eldevik adjunkt, adjungerad
Carolin Nymark Anknuten till Forskning
Jörgen Nyqvist adjunkt, adjungerad
Helen Olt adjunkt
Gurli Marie-Louise Orton Anknuten till Forskning
John-Åke Palm adjunkt
Louise Palmgren adjunkt, adjungerad
Lena-Marie Petersson lektor
Susanne Pettersson
Rebecca Popenoe adjunkt
Katarina Ramberg adjunkt, adjungerad
Albertine Ranheim adjunkt
Arne Rehnsfeldt Anknuten till Forskning
Lisa Ring Jakobsson adjunkt
Kristina Rooth utbildningssamordnare
Linda Rydmell utbildningssamordnare
Lise-Lott Rydström adjunkt
Linn Rönne-Petersen doktorand
Mats Samuelsson lektor
Susanna Sandelius adjunkt
Per-Olof Sandman Anknuten till Forskning
Linda Schöldberg utbildningsadministratör
Berit Cronfalk Anknuten till Undervisning/handledning
Ingeli Simmross Anknuten till Undervisning/handledning
Annika Skytt adjunkt
Annika Solito adjunkt, adjungerad
Ewa Stenwall lektor
Henrietta Stridsman Möller adjunkt, adjungerad
Lars Sturesson adjunkt
Kay Sundberg lektor
Eva Sundborg adjunkt
Maria Sundvall adjunkt, adjungerad
Carina Surell adjunkt, adjungerad
Anna-Liisa Suvanto adjunkt
Titti Svanljung utbildningsadministratör
Kia Swartz Hermansson adjunkt, adjungerad
Carina Söderman adjunkt
Åsa Söderström adjunkt, adjungerad
Emilie Söderström adjunkt, adjungerad
Hana Taha Anknuten till Forskning
Christina Takman lektor
Azar Tavallali adjunkt
Anne Marie Tyrrell Anknuten till Forskning
Johanna Ulfvarson Anknuten till Forskning
Maria Unbeck Anknuten till Forskning
Anna Carin Wahlberg lektor
Nana Waldréus adjunkt
Mandy Valgelata utbildningssamordnare
Lars Wallin Anknuten till Forskning
Carina Wallingstam adjunkt, adjungerad
Marianne Wallnerström adjunkt, adjungerad
Charlotta van Eggermont Arwidson
Johanna Wangmar doktorand
Yvonne Wengström professor/sjuksköterska
Jeanette Westman lektor, biträdande
Natalia Wiecek adjunkt, adjungerad
Jonas Wihlborg Anknuten till Forskning
Ulla Viitala utbildningsadministratör
Maria Wiklander lektor, biträdande
Tina Winell Toivonen adjunkt, adjungerad
Jeanette Winterling Anknuten till Forskning
Sandra Wolst adjunkt, adjungerad
Christina Von Knorring adjunkt, adjungerad
Marie-Charlotte Wretlind utbildningsadministratör
Josefin Wångdahl Anknuten till Forskning
Gunnel Wärn-Hede adjunkt
Regina Yakub Extern konsult/Inhyrd personal
Lana Zelic adjunkt, adjungerad
Eva Åkerman Anknuten till Forskning
Camilla Öberg utbildningsadministratör
Agneta Öhlén adjunkt