H1.Omvårdnad.Omv enhet 3

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 3, 171 77 Stockholm

Anställda

Maria Arman lektor
Lina Bergman adjunkt
Caroline Björklind adjunkt
Lena Engqvist Boman adjunkt
Åsa Burström assisterande lektor
Helen Conte adjunkt
Oili Dahl Anknuten till Undervisning/handledning
Åsa Dorell adjunkt
Jeanette Eckerblad biträdande lektor
Anette Forss lektor
Linda Gellerstedt assisterande lektor
Carina Georg adjunkt
Petra Hyllienmark adjunkt
Elisabeth Liljeroth lektor
Veronica Lindström lektor
John-Åke Palm adjunkt
Anna Slettmyr adjunkt
Lana Zelic adjunkt