H1.Omvårdnad.Omv enhet 1

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Anställda

Violetta Ademi adjunkt
Vanja Berggren lektor
Erika Berggren Anknuten till Undervisning/handledning
Anna Lena Brorsson biträdande lektor
Annica Börjesson adjunkt
Åsa Craftman lektor
Joachim Eckerström adjunkt
Anne Friman adjunkt
Nina Gårevik adjunkt
Omar Hawajri adjunkt
Mathilde Hedlund Lindberg lektor
Ajka Ikanovic Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Jirwe Anknuten till Undervisning/handledning
Tara Kader Anknuten till Undervisning/handledning
Hanne Konradsen Anknuten till Forskning
Gunilla Lilja adjunkt
Veronica Lundberg adjunkt
Marianna Moberg adjunkt
Charlotte Pollak adjunkt
Albertine Ranheim adjunkt
Lise-Lott Rydström assisterande lektor
Mats Samuelsson lektor
Susanna Sandelius adjunkt
Annika Skytt adjunkt
Eva Sundborg adjunkt
Azar Tavallali doktorand
Kirsi Tiitinen Mekhail adjunkt
Anna Carin Wahlberg lektor
Maria Wiklander biträdande lektor