H1.Omvårdnad.Omv enhet 4

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Anställda

Ulrika Akenine adjunkt
Patrice Anderberg adjunkt
Elisabeth Asplund adjunkt
Monica Bergqvist adjunkt
Ann-Kristin Berntoft utbildningssamordnare
Maria Bokedal Langius utbildningssamordnare
Anne-Marie Boström lektor/sjuksköterska
Eva Broberger lektor
Marie-Therese Crafoord adjunkt
Julia Engström Sid utbildningssamordnare
Linda Eriksson adjunkt
Sara Friedrich utbildningssamordnare
Carina Lindblad adjunkt
Marianne Lindh adjunkt
Karin Mattsson adjunkt
Cecilia Moberg adjunkt
Agneta Nilsson adjunkt
Helen Olt adjunkt
Lena-Marie Petersson lektor/sjuksköterska
Arne Rehnsfeldt Anknuten till Undervisning/handledning
Kristina Rooth utbildningssamordnare
Linda Rydmell utbildningssamordnare
Ewa Stenwall lektor
Eva Styrwoldt universitetsadjunkt
Carina Söderman adjunkt