H1.Omvårdnad.Omv enhet 4

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Anställda

Ulrika Akenine adjunkt
Patrice Anderberg adjunkt
Elisabeth Asplund adjunkt
Daniel Avenäs adjunkt
Monica Bergqvist adjunkt
Ann-Kristin Berntoft utbildningssamordnare
Maria Bokedal Langius utbildningssamordnare
Anne-Marie Boström lektor/sjuksköterska
Eva Broberger lektor
Marie-Therese Crafoord adjunkt
Susanne Dufva Anknuten till Undervisning/handledning
Julia Engström Sid doktorand
Linda Eriksson adjunkt
Elin Holmgren Celander adjunkt
Ingela Lennström adjunkt
Carina Lindblad adjunkt
Marianne Lindh adjunkt
Karin Mattsson adjunkt
Cecilia Moberg adjunkt
Agneta Nilsson adjunkt
Marie Olsen Doktorand
Lena-Marie Petersson lektor/sjuksköterska
Arne Rehnsfeldt Anknuten till Undervisning/handledning
Catrine Reinhardt Annan grund
Kristina Rooth utbildningssamordnare
Ingeli Simmross Anknuten till Undervisning/handledning
Ewa Stenwall lektor
Eva Styrwoldt adjunkt
Carina Söderman adjunkt
Isabella Westergren utbildningsadministratör
Jeanette Winterling Anknuten till Forskning