H1.Omvårdnad.Omv enhet 2

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Anställda

Sandro Campana adjunkt
Maigun Edhborg lektor
Maria Fjell adjunkt
Kristina Gottberg lektor
Johanna Hök adjunkt
Anna Jervaeus assisterande lektor
Åsa Johansson Stark assisterande lektor
Christina Johnsson lektor
Christina Lundin adjunkt
Rebecca Popenoe adjunkt
Lisa Ring Jakobsson adjunkt
Markus Saarijärvi adjunkt
Kay Sundberg lektor
Anna-Liisa Suvanto Anknuten till Undervisning/handledning
Nana Waldréus adjunkt
Johanna Wangmar adjunkt
Josefin Wångdahl biträdande lektor
Gunnel Wärn-Hede adjunkt