H1.Omvårdnad.Lars E Eriksson

Organisation: H1.Omvårdnad

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Lars E Eriksson, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Omvårdnad.team.Vanja Berggren

Anställda

Britt-Marie Bernhardson Anknuten till Forskning
Lars E Eriksson professor
Ida Goliath adjungerad lektor
Tina Gustavell postdoktor
Ann Jacobsson postdoktor
Therese Johansson Anknuten till Forskning
Max Kleijberg postdoktor
Rikard Lindqvist projektsamordnare
Marijane Luistro Jonsson postdoktor
Lisa Smeds Alenius assisterande lektor
Ingrid Svensson postdoktor
Hana Taha Anknuten till Forskning