Ledarskap för forskargruppsledare

Kursen vänder sig till forskargrupp- och teamledare med minst två medlemmar i sin grupp.

Bakgrund

Enligt KI ska all verksamhet ”präglas av ett gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl som den inre som den yttre”. Ett led i arbetet för att säkerställa detta var att anordna en ledarskapsutbildning för forskargruppsledare med syfte att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå. 

Syfte

Syftet med kursen är att ge forskargrupp- och teamledarna möjlighet att lära sig vilka ansvar och roller som åligger en forskargrupp- eller teamledare samt att erhålla verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning. Syftet är också att interagera med andra forskargruppsledare på KI i stort och skapa nätverk.

Kursens mål

Kursdeltagarna förväntas efter genomgången kurs:

  • Ha stärkt sin kunskap kring sitt akademiska ledarskap på forskargruppnivå.
  • Kunna använda verktyg för att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö i sin forskargrupp.
  • Kunna använda verktyg för att skapa förutsättningar för dynamisk grupputveckling och kreativa forskningsmiljöer. 
  • Beskriva och reflektera över olika roller, uppgifter, funktioner och ansvar inom akademisk forskning. 
  • Reflektera över sin egen ledarroll samt kunna använda verktyg som erhållits under kursen baserat på coaching och feedback. 
  • Använda kunskap som förvärvats under kursen för att genomföra en handlingsplan för förändringar och förbättringar av sin forskargrupps arbetsmiljö. 

Omfattning

Kursstart 14-15 september 2023, avslutas den 18 april 2024.
Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Upplägg/ innehåll

Kursen inleds med två startseminariedagar på internat då bland annat representanter från KI:s ledning deltar. Dagen innehåller även ämnen som akademiskt ledarskap och inspirerande föreläsningar t.ex. av Professor Thomas Sakmar från Rockefeller University. 

Startseminariet följs av sex heldagar som består av seminarier / föreläsningar mellan kl 9.00- 12.00 och träffar i smågrupper kallade Backstagegrupper kl. 13.00-16.00 en gång i månaden. Se datum nedan. Kursen avslutas med storgruppsseminarium 18 april 2022.  Kursen hålls på engelska. 

En central och mycket uppskattat del i kursen är arbetet i Backstagegrupper. Kursdeltagarna kommer att få delta i coaching i små grupper där de får möjlighet att diskutera utmaningar, komplexa situationer och frågeställningar relaterat till deras position som forskargruppledare. Coachingen sker under trygga och konfidentiella former och med ett strukturerat arbetssätt.

Behörighet och urval

Kursen vänder sig till forskare som är antingen grupp – eller teamledare som har ansvar för minst två medlemmar i sin grupp. 

Obs! Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa till: elisabet.lindgren@ki.se

Om antalet sökande till kursen överstiger antalet platser kommer ett urval att göras. 

Antal deltagare: 28

Kursledare

Kursen arrangeras av Enheten för Undervisning och Lärande (UoL), KI.

Datum för kursen 2023/2024

  • Startseminariedagar (14-15 sept. 2023) Hesselby slott, Hässelby.
  • Sex datum för seminarier (9.00-12.00): 10 oktober, 9 november, 5 december, 16 januari, 8 februari, 13 mars.
  • Åtta datum för backstage-gruppträffar (13.00 – 16.00): 15 september (på Hesselby slott), 10 oktober, 25 oktober, 9 november, 5 december, 16 januari, 8 februari, 13 mars
  • Avslutningsseminarium 18 april 2024.

Deltagande i schemalagda datum är obligatoriska.

Språk: engelska

Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa senast den 30 april till: elisabet.lindgren@ki.se

Anmälan är stängd

Sista dag för anmälan är, 15 april 2023.

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar eller senare debiteras institutionen 2.500 kr.


Nästa kursstart: September 2025

Kontakt

Profile image

Wibke Jonas

Lektor
+46852482871
Profile image

Gabrielle Paulsson-Berne

Pedagogisk Utvecklare
EL
Innehållsgranskare:
Elisabet Lindgren
2023-12-04