Ledarskap för forskargruppsledare

Kursen vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp.

Bakgrund

I Strategi 2018 bestämde KI att all ”verksamhet ska präglas av ett gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl som den inre som den yttre”. Ett led i arbetet för att säkerställa detta var att anordna en ledarskapsutbildning för forskargruppledare med syfte att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.

Syfte

Forskargruppsledarna har möjlighet att lära sig vilka ansvar och roller som åligger en forskargruppledare i form av juridiska aspekter, dvs. kunna Karolinska Institutets regelverk samt erhålla verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning.

Kursens mål

Kursdeltagarna förväntas efter genomgången kurs:

 • Ha tillförlitlig kunskap om KI-strategiska dokument och vad de innebär.
 • Ha stärkt sin kunskap kring sitt akademiska ledarskap på forskargruppsnivå och kunna använda verktyg för att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö i sin forskargrupp.
 • Känna till och tillämpa KI:s regler och förordningar inom arbetsmiljö, ekonomi, finansiering/avtal och karriärutveckling.
 • Beskriva och reflektera över olika roller, uppgifter, funktioner och ansvar inom akademisk forskning.
 • Kunna använda verktyg för att skapa förutsättningar för dynamisk grupputveckling och kreativa forskningsmiljöer.
 • Reflektera över sin egen ledarroll samt kunna använda verktyg som erhållits under kursen baserat på coaching och feedback.
 • Använda kunskap som förvärvats under kursen för att genomföra en handlingsplan för förändringar och förbättringar av sin forskargrupps arbetsmiljö.

Omfattning

Kursstart 14-15 september 2021, avslutas den 7 april 2022.
Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Upplägg/ innehåll

Kursen inleds med två startseminariedagar då bland annat representanter från KI:s ledning deltar. Dagen innehåller även ämnen som akademiskt ledarskap och inspirerande föreläsningar t.ex. av Professor Thomas Sakmar från Rockefeller University.

Startseminariet följs av sex seminarier som består av träffar kl 9.30- 12.30 och samma dag träffar i smågrupper kallade Back-stagegrupper kl. 13.30-16.30. Förutom dessa så har ytterligare två Back-stagegruppmöten schemalagts. Se datum nedan.

Kursen avslutas med storgruppsseminarium 7 april 2022. En webbkurs ingår i kursen och hela kursen hålls på engelska.

Behörighet och urval

Kursen vänder sig till:

 • disputerad forskare och som är aktiv på Karolinska Institutet eller ett partneruniversitet
 • nya forskargruppledare som har personalansvar för minst två medlemmar i sin grupp.

Obs! Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa till: elisabet.lindgren@ki.se

Om antalet sökande till kursen överstiger antalet platser kommer ett urval att göras.

Antal deltagare: 32

Kursledare

Kursen arrangeras av Fakultetsnämnden.

 

Datum för kursen 2021/2022

 • Startseminariedagar (14-15 sept. 2021) Hesselby slott, Hässelby.
 • Sex datum för seminarier (9.00-12.30): 6 oktober, 18 november, 7 december, 20 januari, 17 februari, 10 mars.
 • Nio datum för backstage-gruppträffar (13.30 – 16.30): 15 september(Hesselby slott), 6 oktober, 18 november, ? november ( 9-12), 7 december, 20 januari, 17 februari, 10 mars, ? april (9-12)
 • Avslutningsseminarium 7 april 2022.

Deltagande i schemalagda datum är obligatoriska.

Språk: engelska

Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa senast den 15 juni till: elisabet.lindgren@ki.se

Anmälan till kurs 2021/2022

Anmälan är stängd

Sista dag för anmälan är, 11 juni, 2021.

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar eller senare debiteras institutionen 2.500 kr.
 

Datum för kursen 2023/2024

 • Startseminariedagar (prel. 14-15 sept. 2023)

Mer information kommer längre fram.

Kontakt

Wibke Jonas

Assisterande lektor
Jonas
K6 Kvinnors och barns hälsa

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
LearnTech
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik