Ladoksupport- examinatorer och lärare

För att underlätta ditt arbete i Ladok så hittar du som är examinator eller lärare här KI:s lokala manualer och även nationella lathundar.