Kontinuerligt lärande

Som ett led i att underlätta det kontinuerliga lärandet och ge utrymme samt förlänga det pedagogiska samtalet finns här events och resurser samlat för dig som är involverad i planering och utförande av undervisning.

Gå också gärna med i teamet 'Pedagogiska nätverket' i Microsoft Teams för att fortsätta diskussionen.

flygbild över utspridd folkmassa ansluten med linjer

Kommande aktiviteter

Kalender

Inspiration

MedEd Studio - aktuell global forskning

I MedEd Studio ger vi dig tillgång till aktuell global forskning inom området health professions education för dig som vill inspireras och hålla dig uppdaterad inom medicinsk pedagogik. Syftet är att visa forskningsområdets mångfald, variation i forskningsmetoder och geografisk spridning. 

Kommande MedEd Studio annonseras i kalendern.

Tidigare aktiviteter