Kontinuerligt lärande

Här finns material och länkar för att inspirera och underlätta det kontinuerliga lärandet för dig som undervisar. Du hittar resurser, seminarier och workshops, nätverk och konferenser.

flygbild över utspridd folkmassa ansluten med linjer

Kalender

Bilder från podcastinspelning när KI deltog på konferensen AMEE 2023.

Lyssna på PAPERs podcast

Konferenser och nätverk