Kontinuerligt lärande

Som ett led i att underlätta det kontinuerliga lärandet och ge utrymme samt förlänga det pedagogiska samtalet finns här events och resurser samlat för dig som är involverad i planering och utförande av undervisning.

Gå också gärna med i teamet 'Pedagogiska nätverket' i Microsoft Teams för att fortsätta diskussionen.

Kommande aktiviteter

Kalender