Kontinuerligt lärande

Som ett led i att underlätta det kontinuerliga lärandet och ge utrymme samt förlänga det pedagogiska samtalet finns här events och resurser samlat för dig som är involverad i planering och utförande av undervisning.

Gå också gärna med i teamet 'Pedagogiska nätverket' i Microsoft Teams för att fortsätta diskussionen.

Kommande aktiviteter

Kalender

Inspiration

MedEd Studio - aktuell global forskning

I MedEd Studio ger vi dig tillgång till aktuell global forskning inom området health professions education. En seminarieserie för medarbetare och externa intressenter som vill inspireras och hålla sig uppdaterade inom medicinsk pedagogik. Syftet är att visa forskningsområdets mångfald, variation i forskningsmetoder och geografisk spridning. Här möter du the avant garde inom forskningen i detta område.

Kommande MedEd Studio annonseras i kalendern ovan.

Previous activities