Kontinuerligt lärande

Som ett led i att underlätta det kontinuerliga lärandet och ge utrymme samt förlänga det pedagogiska samtalet finns här events och resurser samlat för dig som är involverad i planering och utförande av undervisning.

Gå också gärna med i teamet 'Pedagogiska nätverket' i Microsoft Teams för att fortsätta diskussionen.

Kommande aktiviteter

Kalender

Inspiration

MedEd Lab - diskutera pedagogisk forskning och strategier

MedEd Lab - diskutera pedagogisk forskning och strategier

En seminarieserie för medarbetare och andra intressenter som vill hålla sig uppdaterade inom medicinsk pedagogik. Med utgångspunkt från aktuella frågor vill vi diskutera pedagogisk forskning och strategier för eventuell tillämpning i befintlig utbildning. MedEd Lab är även ett forum för att ta upp projekt och erfarenheter från olika delar av KI:s grund- och forskarutbildningar. 

Träffarna innebär en kortare presentation följt av diskussioner. Kommande aktiviteter hittar du i kalendern. Har du idéer och/eller vill medverka? Mejla teresa.soro@ki.se.

MedEd Studio - aktuell global forskning

MedEd Studio - aktuell global forskning

I MedEd Studio ger vi dig tillgång till aktuell global forskning inom området health professions education. En seminarieserie för medarbetare och externa intressenter som vill inspireras och hålla sig uppdaterade inom medicinsk pedagogik. Syftet är att visa forskningsområdets mångfald, variation i forskningsmetoder och geografisk spridning. Här möter du the avant garde inom forskningen i detta område.

Kommande MedEd Studio annonseras i kalendern ovan.