Forskarnätverk inom medicinsk pedagogik

På KI finns ett forskarnätverk för forskare inom medicinsk pedagogik, för att dela idéer och lära av varandra.

Genrebild för publikationer
Foto: Getty Images.

Forskning inom medicinsk pedagogik finns i flera grupper och inom flera institutioner på KI. Forskarnätverket är ett gemensamt forum där vi kan dela idéer och lära av varandra. Inom nätverket arrangeras regelbundet seminarier där vi diskuterar vårt arbete, och bjuder också in gäster.

Deltagare

Mer information om forskare i nätverket och event finns på den engelska sidan Research network in Medical Education

Publikationer

Publikationer av forskare inom nätverket kan du se på sidan Research network in medical education - publications.

Kontakt

Forskarnätverket koordineras av Terese Stenfors och administrativt stöd ges av Enheten för Undervisning och lärande.