Kontakta Enheten för undervisning och lärande

Här hittar du kontaktvägar för att få pedagogisk guidning och support av Enheten för Undervisning och lärande (UoL). Du kan också boka in tid för handledning.

Laptop computer list
Foto: GettyImages.

Om UoL

Enheten för undervisning och lärande (UoL) skapar förutsättningar för att kunna genomföra det pedagogiska uppdraget, både vid utbildning på campus och vid verksamhetsintegrerat lärande. Det gör vi bland annat genom att tillhandahålla infrastruktur, bidra till pedagogisk utveckling och lärande, och erbjuda kompetensutveckling.

Kontakta oss

Agenda 2030

Vill du veta mer om internationalisering av utbildning och ha support i att integrera Agenda 2030? Kontakta teamet för Agenda 2030.

Tillgänglighet

Använd formuläret för att rapportera bristande tillgänglighet i digitala plattformer för undervisning.

Pedagogiska nätverket

I Pedagogiska nätverket i Teams kan du söka tips och dela erfarenheter med andra lärare och involverade i utbildningsfrågor på KI. 

Kontakta medarbetare

Medarbetare vid Enheten för undervisning och lärande.

Övriga frågor

Hittar du inte rätt kontaktväg kan du mejla uol@ki.se.

Har du frågor eller kommentarer på Undervisning och lärandes innehåll på webben kan du använda feedbackfunktionen längst ner på webbsidan (anonym) eller kontakta kommunikatör Louise Grännsjö.

Louise Grännsjö
2023-03-28