Kontakta Enheten för Undervisning och lärande

Enheten för Undervisning och lärande (UoL) är Karolinska Institutets medicinpedagogiska enhet. Vi är drivande i att skapa en kultur för lärande, innovativa lärandemiljöer, modern pedagogisk kompetens och utveckling av exempelvis digitalt lärandematerial och metoder. Här hittar du kontaktuppgifter till anställda och anknutna - kontakta oss gärna!

Enheten för Undervisning och lärande

uol@ki.se

Fakturor

Fakturahantering på KI

Ekonomi

ekonomi.uol@ki.se

Mediaproduktion

För frågor rörande digitalt lärande och mediaproduktion, använd kontaktformuläret för digitalt lärande.

Besöksadress

Vi finns på Alfred Nobels Allé 10, plan 6, Campus Flemingsberg.

Medarbetare

Maria Watter

Verksamhetschef

Verksamhetsstöd

Lena Wallin

Ekonomiansvarig
08-524 837 57

Monika Armuand

Ekonomihandläggare

Eva Hjertquist Duräng

Utbildningshandläggare

Evianne Larsson

Utbildningshandläggare

Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande

Jenny Flygare

Områdeschef

Marie Bergström

Projektledare

Rene Ballnus

Pedagogisk utvecklare

Håkan Hult

Forskare

Katarina Rolfhamre

Adjunkt, adjungerad

Annika Botes

Klinisk handledare
08-672 32 80

Pernilla Lundh

Adjunkt, adjungerad

Åsa Olsson

Adjunkt, adjungerad

Carina Ursing

Anknuten till Undervisning/handledning

Högskoleförlagd pedagogik

Juha Nieminen

Områdeschef

Henrika Florén

Pedagogisk utvecklare

Arash Hadadgar

Adjunkt
83626

Karin Båge

Pedagogisk utvecklare

Zoe Säflund

Pedagogisk utvecklare

Gabrielle Paulsson-Berne

Pedagogisk utvecklare

Sivan Menczel

Specialist

Karen Gustafsson

Handläggare

Anna Bonnevier

Pedagogisk utvecklare

Wibke Jonas

Forskarassistent

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare

Anna Wiik

Adjunkt
08-52484626

Per Palmgren

Adjunkt

Gabrielle Paulsson-Berne

Pedagogisk utvecklare

Natalie Jellinek

Anknuten till Undervisning/handledning

Helen Conte

Adjunkt

Jayne Alfredsson

Projektsamordnare

Pedagogisk infrastruktur och stöd

Wietze De Vries

Områdeschef

Eva Lorentzon

IKT-pedagog

Andrew Maunder

IKT-pedagog

Carina Bois

IKT-pedagog
08-524 841 40

Mathias Pettersson

Extern konsult/Inhyrd personal

Mats Brenner

Pedagogisk utvecklare

Bodil Moberg

Skrivpedagog

Lärandedesign och mediaproduktion

Marcus Emas

Områdeschef

Helen Gelin

IKT-pedagog
08-524 865 05

Thomas Nixon

IKT-pedagog

Kontinuerligt lärande och professionell utveckling

Teresa Sörö

Områdeschef

Andrew Maunder

IKT-pedagog

Carl Savage

Forskare
08-524 879 00

Lena Nilsson-Wikmar

Professor, senior

Louise Grännsjö

Kommunikatör

Styrgrupp

 • Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordf. i styrgruppen
 • Johanna Lanner (lärarrepresentant, KU)
 • Rachel Fisher (lärarrepresentant, KU)
 • Erika Franzén (lärarledamot KFU)
 • Helena Karlström (lärarledamot KFU)
 • Marie-Louice Isacson (adjungerad UF/FER)
 • Maria Watter (adjungerad verksamhetschef UoL)
 • Petra Wallgren Björk (adjungerad KIB)
 • Ninve De Basso (studentrepresentant)
 • Jesper Dalum (studentrepresentant)
 • Philip Malmgren (handläggare UF/FER)

För åtkomst till protokoll samt kontakt med styrgruppen, kontakta Philip Malmgren.