Tillgänglighet i digitala verktyg för undervisning

Karolinska Institutet strävar efter att tillhandahålla digitala verktyg för undervisning som gör att alla kan ta del av information. Om du upptäcker brister kan du göra oss uppmärksamma på det här.

Vi återkopplar till dig hur vi hanterar din anmälan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Integritetsskyddspolicy