Skip to main content

Kontakt till IT-ansvariga vid KI:s institutioner

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till IT-ansvariga vid KI:s institutioner

BioNut, CLINTEC, CMB, CNS, FyFa

BioNut (H2), Institutionen för biovetenskaper och näringslära

E-post: support@biosci.ki.se

CLINTEC (H9), Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

CMB (C5), Institutionen för cell- och molekylärbiologi

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

CNS (H8), Institutionen för klinisk neurovetenskap

E-post: fixit@ki.se (funktionsmail för IT på OnkPat, KBH, och CNS)

Christian Garheden (IT-ansvarig)

Telefon: 08-524 832 07

Christian Dahlin (IT-tekniker)

Telefon: 08-524 832 77

FyFa (C3), Institutionen för fysiologi och farmakologi

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

IMM, KBH, KM, LabMed

IMM (C6), Institutet för miljömedicin

E-post: itsupport@imm.ki.se

Åke Wallin (IT-ansvarig)

Telefon: 08-524 874 48

Martin Sjöberg (IT-tekniker)

Telefon: 08-524 874 22

KBH (K6), Institution för kvinnors och barns hälsa

fixit@ki.se (funktionsmail för IT på OnkPat, KBH och CNS)

KM (KM), Komparativ medicin

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

LabMed (H5), Institutionen för laboratoriemedicin

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

LIME, LWI, MBB, MEB

LIME (C7), Institutionen för lärande, informatik, management och etik

E-post: helpdesk@lime.ki.se

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63

 

Erik Attoff

Telefon: 08-524 822 75

LWI Ludwiginstitutet för Cancerforskning

Mats Anderling

E-post: mats.anderling@ki.se

Telefon: 08-524 870 07

MBB (C2), Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

MEB (C8), Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

E-post: it-support@meb.ki.se

Telefon: 08-524 86 200

MedH (H7), Institutionen för medicin, Huddinge

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

MedS, MMK, MTC, Neuro

MedS (K2), Institutionen för medicin, Solna

Magnus Mossfeldt

E-post: Magnus.Mossfeldt@ki.se

Telefon: 073 9039334

Klinisk Epidemiologi

Farzad Hedayaty

E-post: Farzad.Hedayaty@ki.se

MMK (K1), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

E-post: it@mmk.ki.se

Jan-Erik Kaarre (IT-ansvarig)

Zebastian Ahlberg (IT-tekniker)

Telefon: 08-517 794 09

MTC (C1), Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

Neuro (C4), Institutionen för neurovetenskap

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

NVS, ODONT, OnkPat, PHS

NVS (H1), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22

ODONT (OF), Institutionen för odontologi

Fredrik Gradin (IT-Chef)

E-Post: Fredrik.gradin@ki.se

Telefon: 08-524 882 10

Jörgen Jönsson (Inköp, licens, telefoni)

E-Post: jorgen.jonsson@ki.se

Telefon: 08-524 880 26

Kenneth Stenbeck (IT-Specialist)

E-Post: Kenneth.stenbeck@ki.se

Telefon: 070 769 25 27

Johan Charro (IT-tekniker)

E-Post: johan.charro@ki.se

Telefon: 08-524 881 05

Tobias Melin (IT-Tekniker)

E-Post: tobias.melin@ki.se

Telefon: 073 789 66 83

OnkPat (K7), Institutionen för onkologi-patologi

E-post: fixit@ki.se (funktionsmail för IT på OnkPat, KBH och CNS)

PHS (K9), Institutionen för folkhälsovetenskap

E-post: it-support@ki.se

Telefon: 08-524 822 22