KI:s pedagogiska projektmedel

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) utlyser årligen medel för pedagogisk utveckling.

Utlysning inför 2024

  • Ansökningsperioden för KI:s pedagogiska projektmedel 2024 startar den 1 januari 2023
  • Ansökningsblankett ska vara insänd den 15 mars 2023, senast kl.16.00. 
  • Beslut om tilldelning och avslag fattas av KU i september/oktober 2023
  • Beviljade medel överförs till institution där huvudsökande är verksam under januari 2024

Mer information om utlysningen och ansökan.

Beviljade ansökningar 2023

Titel: Praktisk Utbildning med Multimedia Användning (PUMA) – för färdighetsträning och god tillförlitlighet inom logopedi.
Kontakt: Sofia Strömbergsson

Titel: Perceptions of teaching and learning during implementation of team-based learning in the medical programme curriculum.
Kontakt: Anna Kiessling

Titel: Är klinisk livehandledning hjälpsam och effektivt för att utveckla terapeutisk kompetens vid psykoterapiutbildning?.
Kontakt: Sven Alfonsson

Titel: 360-film - ett interaktivt digitalt verktyg för att träna kliniska scenarier i autentisk miljö.
Kontakt: Anna Svenningsson

Titel: Utveckling och implementering av instrument för bedömning av professionalism inom logopedi.
Kontakt: Joakim Körner Gustafsson

Beviljade ansökningar 2022

Titel: A learner-centred approach for incorporating virtual reality tools in the undergraduate curricula for dental and oral health students in Sweden, Belgium and New Zealand
Kontakt: Nagihan Bostanci

Titel: Digital färdighetsträning för att öka läkarstudenters kliniska och professionella kompetens att genomföra suicidriskbedömning av barn och ungdomar.
Kontakt: Eva Serlachius

Titel: Fit for purpose- implementing safe and respectful maternity care in midwifery education and practice.
Kontakt: Emilija Wilson

Titel: Virtuella patienter i socialrobotisk plattform: hur tillvarata artificiell intelligens för att stärka interprofessionellt lärande inom vårdutbildningar
Kontakt: Ioannis Parodis

Philip Malmgren

Handläggare
Hien Ekeroth
2023-01-11