KI:s pedagogiska projektmedel

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) utlyser årligen medel för pedagogisk utveckling.

Utlysning inför 2023

Ansökningsperioden för Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2023 startar den 1 januari 2022 och ansökningsblankett ska vara insänd senast kl. 16.00 den 15 mars 2022.

Beslut om tilldelning och avslag fattas av KU i september/oktober 2022.

Beviljade medel överförs till institution där huvudsökande är verksam under januari 2023.

Ansökan ska vara insänd senast kl. 16.00 den 15 mars 2022.

Mer information om utlysningen och ansökan

Beviljade ansökningar 2022

Titel: A learner-centred approach for incorporating virtual reality tools in the undergraduate curricula for dental and oral health students in Sweden, Belgium and New Zealand
Kontakt: Nagihan Bostanci

Titel: Digital färdighetsträning för att öka läkarstudenters kliniska och professionella kompetens att genomföra suicidriskbedömning av barn och ungdomar.
Kontakt: Eva Serlachius

Titel: Fit for purpose- implementing safe and respectful maternity care in midwifery education and practice.
Kontakt: Emilija Wilson

Titel: Virtuella patienter i socialrobotisk plattform: hur tillvarata artificiell intelligens för att stärka interprofessionellt lärande inom vårdutbildningar
Kontakt: Ioannis Parodis

Philip Malmgren

Handläggare