KI:s pedagogiska projektmedel

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) utlyser årligen medel för pedagogisk utveckling.

Ansökningsperioden för Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2023 startar den 1 januari och ansökningsblankett ska vara insänd senast kl. 16.00 den 15 mars 2022.

Beslut om tilldelning och avslag fattas av KU i september/oktober 2022.

Beviljade medel överförs till institution där huvudsökande är verksam under januari 2023.

Till mer information om utlysningen och ansökan

Beviljade ansökningar 2022

Titel: A learner-centred approach for incorporating virtual reality tools in the undergraduate curricula for dental and oral health students in Sweden, Belgium and New Zealand
Kontakt: Nagihan Bostanci

Titel: Digital färdighetsträning för att öka läkarstudenters kliniska och professionella kompetens att genomföra suicidriskbedömning av barn och ungdomar.
Kontakt: Eva Serlachius

Titel: Fit for purpose- implementing safe and respectful maternity care in midwifery education and practice.
Kontakt: Emilija Wilson

Titel: Virtuella patienter i socialrobotisk plattform: hur tillvarata artificiell intelligens för att stärka interprofessionellt lärande inom vårdutbildningar
Kontakt: Ioannis Parodis

Philip Malmgren

Handläggare