KI:s logotyp

Karolinska Institutets logotyp är vår signatur och kvalitetsstämpel, den ska användas i all kommunikation där KI är avsändare. Här hittar du anvisningar om hur du använder logotypen enligt vår grafiska profil.

Att tänka på!

Även när din institution, enhet eller avdelning på KI är avsändare, ska KI:s logotyp användas. Karolinska Institutets varumärke och logotyp representerar hela organisationen och alla delar av verksamheten.

Så använder du och placerar logotypen

Karolinska Institutets logotyp består av sigillet och texten (ordbilden). Den ska ses och användas som en enhet, med andra ord ska de två delarna användas tillsammans.

Sigillet och ordbilden bildar tillsammans KI:s logotyp. Den ska användas som en enhet.

Sigillet får inte separeras från texten, förutom vid enstaka undantag, till exempel för kommunikation vid akademiska högtider. För frågor och mer information, hör av dig till kommunikationsavdelningen.

Liggande logotyp

Logotypen finns i två utföranden, en liggande och en stående. Använd i första hand alltid den liggande logotypen.

Använd i första hand den liggande logotypen.

Stående logotyp

Om det är begränsat med utrymme i layouten eller om logotypen behöver vara centrerad, passar den stående logotypen.

Om logotypen behöver vara centrerad, eller den liggande inte ryms, använd istället det stående formatet.
Logotypen placeras nästan alltid i högre hörnet i layouten, men på till exempel mappar eller diplom kan den centreras.

Placering av logotypen

Här ser du några exempel på hur du ska placera logotypen.

Tips!

Utgå från KI:s grafiska mallar om du ska ta fram en affisch eller en presentation, så är logotypen redan placerad på rätt plats och med korrekt frizon.

Bokstaven K i bilden anger den fria ytan som ska lämnas tom runt logotypen.

Frizon

Höjden på bokstaven K i exemplet nedan illustrerar måttet frizonen. Frizonen är den tomma yta som ska lämnas mellan logotypen och annan grafik, text eller ytans kant.

Plommon passar för vit eller ljus bakgrund.

Färger

Logotypen finns i några olika färger, som passar olika bakgrundsfärger eller sammanhang.

Plommon

Passar för vit eller ljus bakgrund.

Svart

Använd vid svartvitt tryck, till exempel i rekryteringsannonser eller i brevmallar.

Vit

Passar bra mot plommonfärgad eller mörk bakgrund.

Silver och guld

Vid akademiska högtider används logotypen i vissa fall i silver eller guld, efter ett godkännande från kommunikationsavdelningen.

Logotypen finns även ofärgad, som används vid prägling på papper eller gravyr på metall.

Profilera din enhet tillsammans med KI:s logotyp

Karolinska Institutets varumärke och logotyp representerar hela organisationen och alla delar av verksamheten. Enheter, institutioner eller andra verksamheter på KI får inte använda egna logotyper.

Profilera istället din enhet, institution, centrumbildning eller projekt tillsammans med KI:s logotyp. Ange namnet på enheten eller motsvarande i teckensnittet Mundo Sans i anslutning till KI:s logotyp.

Profilera ett externt varumärke tillsammans med KI:s logotyp

Två eller flera varumärken kan marknadsföra sig gemensamt med KI. Viktigt är att varumärkena ska ha en naturlig koppling till varandra.

Det finns tre olika kategorier av samarbete:

  • Karolinska Institutet som ”förare” – KI är den tongivande parten i samarbetet.
  • Karolinska Institutet som ”passagerare” – samarbetet drivs av en annan part.
  • ”Dubbelkommando” – samarbetet drivs av två eller fler jämbördiga parter.
En samarbetspartners logotyp ska upplevas ungefär hälften så stor jämfört med vår logotyp.

Karolinska Institutet som förare

Designen utformas utifrån Karolinska Institutets identitet och grafiska profil. Samarbetspartnerns logotyp ska upplevas ungefär hälften så stor, jämfört med KI:s logotyp och i de flesta fall tillsammans med en förklarande text som till exempel ”I samarbete med”. Samarbetspartner kan även uppträda i text. Logotyperna placeras på motsatt sida av enhetens yta.

Placera logotyperna på motsatt sida i layouten.

Karolinska Institutet som ”passagerare”

Designen utformas utifrån samarbetspartnerns identitet grafiska profil. Karolinska Institutet förekommer med enbart namn, eller namn och logotyp. KI:s logotyp används tillsammans med en förklarande text, "I samarbete med" eller motsvarande.

”Dubbelkommando"

Neutral design som inte utformas efter varken KI eller samarbetspartnerns grafiska profil. Logotyperna placeras bredvid varandra.

Kontakt

För frågor om samprofilering och KI:s varumärke

Jennie Melosso

Enhetschef
Kommunikationssamordning och varumärke
UF Universitetsförvaltningen

För frågor om logotypen och grafisk kommunikation

Sofia Lindberg

Kommunikatör
Kommunikationssamordning och varumärke
UF Universitetsförvaltningen