Hälsoinspiratör

Hälsoinspiratörerna (HI) är en viktig länk i kedjan för att uppnå KIs vision kring medarbetarskapet. Som initiativtagare till ett hälsofrämjande förhållningssätt inom arbetsgruppen bidrar HI till att skapa förutsättningar för bra samarbete, bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö.

Hälsoinspiratörernas roll

  • fungera som avdelningens kontaktyta gentemot friskvården
  • uppmuntra till nyttjande av friskvårdstimmen
  • i samförstånd med chef, initiera/ driva och dokumentera hälsofrämjande aktiviteter med fokus på välbefinnande och trivsel
  • fungera som en resurs i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i den mån det är funktionellt ingå i arbetsmiljögruppen

Friskvårdens roll

I Friskvårdens uppdrag ingår att:

  • fungera som ett stöd för hälsoinspiratörer och deras avdelningar i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå
  • tillhandahålla verktyg och arrangera fortbildning/workshops inom hälsa och välbefinnande att nyttja på gruppnivå
  • organisera nätverksträffar och grundutbildning för hälsoinspiratörer.

Elisabeth Svanfeldt

Friskvårdsspecialist
UF Universitetsförvaltningen

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
Logga in med KI-ID