Hälsoambassadörer på KI

Hälsoambassadörerna är en viktig länk i kedjan för att uppnå KIs vision kring medarbetarskapet. Som initiativtagare till ett hälsofrämjande förhållningssätt inom arbetsgruppen bidrar ambassadörerna till att skapa förutsättningar för bra samarbete, bra arbetsklimat och en bra arbetsmiljö.

Bergsklättrare som hjälper varandra

Vad gör en Hälsoambassadör?

I Hälsoambassadörens uppdrag ingår att: 

 • fungera som länk mellan din avdelning/institution och Friskvården, 
 • delta på våra Teamsmöten, 4-6 ggr/år
 • kunna guida medarbetare i Friskvårdens utbud och hålla sig uppdaterade på vår webbsida
 • känna till Friskvårdens fokusområden och bakgrunden till dessa
 • förstå sin länk i kedjan att bidra till en hälsofrämjande arbetsplats som en del i SAM
 • hjälpa till så vi hittar bra kommunikationskanaler mellan Friskvården och institutionen du representerar 
 • uppmuntra till regelbunden rörelse och aktiva pauser vid möten och utbildningsdagar
 • initierar hälsofrämjande aktiviteter på enhet/institution utifrån sina möjligheter

I Friskvårdens uppdrag ingår att:

 • rekrytera hälsoambassadörer 
 • fungera som ett stöd i det hälsofrämjande arbetet på gruppnivå för hälsoambassadören
 • arrangera fortbildning/workshops inom FA och mental hälsa. 
 • organisera nätverksträffar

Vill du bli Hälsoambassadör på KI?

Ett första steg är att gå vår onlinekurs! Den vänder sig till dig som är eller vill bli hälsoambassadör eller för dig som är nyfiken på hur Friskvården arbetar, hur vi kopplar ihop hälsofrämjande arbete till hållbar utveckling och vilket stöd vi kan ge på organisation-, grupp- och individnivå. Kursen är för anställda och pågår löpande. Den kan påbörjas när som helst. Den ligger online och genomförs helt som självstudier.

Anmälan till onlinekursen

För att anmäla dig till kursen måste du ha ett konto i Canvas. Du kan anmäla dig till utbildningen via denna länk.

Elisabeth Svanfeldt

Friskvårdsspecialist
UF Universitetsförvaltningen

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • H7.Medicin, Huddinge
 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID