Gasförråd på Biomedicum

Carbon dioxide (CO2), Nitrogen (N2) and Carbogen (CO2 + O2) are gases that will be centrally provided in Biomedicum.

Gasförråd i kvarteren 

Tillträdet till gasförråden är begränsat. Kontakta FM om du behöver tillträde. Gasförråden är egna brandceller, och dörren ska därför alltid vara stängd. Både fulla och tomma gasflaskor ska alltid kedjas fast.  

Innan inköp av nya gaser ska detta alltid anmälas till FM. Detta för att säkerställa säkerheten vid fler gasflaskor i förrådet.  

Gaser utöver de gaser som distribueras centralt I huset betalas av forskargrupperna och beställs via FM. Gascylindrarna levereras till kvarterens gasförråd.  

Kontact

för mer information kontakta FM Helpdesk.

 

EP
Innehållsgranskare:
2023-10-30