Fubas manualer samt arbetsflöde

Här hittar du KI:s lokala manualer för Fubas.

Om du arbetar institutionsövergripande, se även information om medskapare på kurs längre ner på sidan.

Kursplan

Kursinformation

Kurstillfälle

Antagning

fubas
fubas flow Foto: N/A

Så här ser flödet ut i Fubas. Du som kursgivare är aktiv i de delar av processen som är markerade med Kursgivare. 

Medskapare på kurs

När en medarbetare behöver arbeta med en kurs på en annan institution än den egna.

När man arbetar institutionsöverskridande med en kurs, dvs då den som arbetar med kursen tillhör annan institution än den som kursplanen tillhör, kan man lägga till en medskapare.

För att en medskapare ska kunna arbeta med kursplan och kursinformation lägger någon på den ansvariga institutionen till rollen medskapare. Se manualen Skapa ny kursplan, avsnittet Medskapare för kursplan.

Rollen Behörig att anta kan tilldelas en eller flera personer (på samma eller annan institution) via kurstillfället och ger behörighet att anta till kursen och editera kurstillfället. Se manualen Skapa och redigera kurstillfälle, punkt 13. 

hitta kursvärdering sve
hitta kursvärdering sve Foto: N/A

Hitta länk till kursplan

Gör så här för att hitta länken till din kursplan:

  1. Sök fram din kursplan i Fubas och öppna den i ”admin-vyn” (dvs med menyrad enligt bild).
  2. Klicka på aktuell språkversion under Pdf i den övre menyraden:
  3. Kursplanen öppnas i en ny flik. Kopiera URL:en. 

Alternativ: högerklicka på den aktuella språkversionen under Pdf och välj Kopiera länkadress.

Observera att länken endast kommer att vara tillgänglig via KI-inloggning. Om du vill att kursplanen ska vara tillgänglig för personer utanför KI råder vi dig att istället ladda upp den som en pdf-fil på din hemsida. Pdf:erna uppfyller kraven för tillgänglighet.

CB
Innehållsgranskare:
2024-01-12