Kursansökan i Fubas - uppgifter och bilagor från sökande

Här kan du som kursgivare se vilka uppgifter och bilagor som efterfrågas när de sökande fyller i ansökan.

Uppgifter som sökande kan eller måste fylla i vid ansökan

Uppgifter sökande kan eller måste fylla i vid ansökan
Efterfrågad information För vem?
Sökt kurstillfälle Obligatoriskt för alla sökande
Sökandes namn Obligatoriskt för alla sökande
Personnummer/födelsedata Obligatoriskt för alla sökande
E-postadress Obligatoriskt för alla sökande
Hemadress För externa sökande. Frivillig uppgift.
Sökandekategori (KI-doktorand/KI postdoc/Extern doktorand/Övrig sökande) Obligatoriskt för alla sökande
Doktorand inom formellt samarbetssavtal med KI (namnge) För externa sökande. Frivillig uppgift.
Institution För KI-sökande. Obligatorisk uppgift.
KI-ID (används till Canvas) För KI-sökande. Obligatorisk uppgift.
Forskarutbildningsämne För samtliga sökande. Frivillig uppgift
Lärosäte För externa sökande. Obligatorisk uppgift.
Lärosätets land För externa sökande. Frivillig uppgift.
Huvudhandledare För externa sökande. Frivillig uppgift.

Bilagor sökande kan eller måste inkludera i ansökan

Bilagor sökande kan eller måste inkludera i ansökan
Bilaga För vem?
Kopia av pass/ID För externa sökande. Obligatorisk uppgift.
Intyg om antagning som doktorand För externa sökande. Frivillig uppgift.
Intygande om postdoctjänst vid KI eller region Stockholm vid tidpunkten för kursen För KI-sökande. Frivillig uppgift.