Friskvårdsbidrag- rutiner för ersättning

Målet med friskvårdsbidraget är att det ska stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär. Bidragets maxbelopp är 1 500 kronor per anställd och kalenderår. Bidraget proportioneras utifrån de anställdas arbetstid. Endast anställda kan få friskvårdsbidrag.

Friskvårdsbidrag – brytdatum

Anställda på KI har rätt till friskvårdsbidrag på 1500 kr per kalenderår. Friskvårdsbidraget kan nyttjas under kalenderåret. Sista gången man kan nyttja friskvårdsbidraget innevarande år är fram till december månads lönekörning.  För att granskarna ska hinna hantera utläggsärendet så ska ärendet registreras i PA-webben senast 30 november.

Detta för att kostnaden ska hamna på rätt bokföringsår. Man kan inte heller ansöka om friskvårdsbidrag för samma kvitto två gånger, även fast kvittot uppgår till över 1500kr.

Kvitton som inkommer mellan lönekörningsdagen i december fram till årsskiftet (ca 14 dagar) kan inte nyttjas till friskvårdsbidrag under 2021. Den anställde går i detta fall miste om friskvårdsbidraget för 2021. Däremot kan man enligt Skatteverket använda kvittot till 2022 års friskvårdsbidrag. Detta trots att årskortet köptes under december 2021.

På vilket sätt kan man använda sitt friskvårdsbidrag?

Det vanligaste är att man använder hela friskvårdsbidraget samtidigt hos en friskvårdsleverantör men det är möjligt att nyttja friskvårdsbidraget hos flera friskvårdsleverantörer exempelvis 1 000 kr på ett gym och 500 kr på en ridklubb under samma kalenderår.

Hur registreras friskvårdsbidrag i PA-webben?

För dig som är anställd och ska registrera utlägg i PA-webben

 • Fota/scanna ditt kvitto
 • Spara som jpeg eller pdf
 • Gå in i PA-webben
 • Välj Min sida och därefter Resor/utlägg
 • Registrera ditt utlägg som ”Förebyggande hälsoarbete”. 
 • Ladda upp ditt kvitto i meddelanderutan
 • Skicka ärendet. Ärendet går till din chef för attest.

Registrera friskvårdsbidrag innan den 30/11.

Vilka uppgifter måste finnas med på ett kvitto?

Enligt bokföringslagen (5 kap 7§) ska verifikationen eller kvittot innehålla uppgifter om:

 • När kvittot sammanställts
 • När affärshändelsen ägde rum
 • Vad den avser
 • Vilket belopp
 • Vilken motpart (den anställde)
 • Verifikationsnummer eller annan identifikation som hänvisar till den bokförda affärshändelsen   
 • Moms som ska betalas (mervärdesskattelagen (11 kap 8 §)

Om du köpt engångsbiljetter, samla dem till ett och samma kvitto. Om du har betalat via autogiro: fota kopian av kontoutdraget samt en kvittens från friskvårdsföretaget. 

Originalkvittot på papper ska inte skickas in.

Löneenheten

Löneenheten svarar på frågor om registrering och utbetalning.

FAQ

Kan jag använda friskvårdsbidraget till avgiften för medlemsskap gymkort?

Nej, avgifter för medlemsskap är en skattepliktig förmån enligt Skatteverkets regler.

Kan jag använda friskvårdsbidraget till startavgift för motionslopp?

Ja, startavgifter är en skattefri förmån.

Vad inom golf kan jag får friskvårdsbidrag för?

För golflektioner och rangebollar. Du kan dock inte få för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler enligt Skatteverkets tolkning.

Får jag bidrag för ridlektioner?

Ja, men inte för medlemskapet, hyra av utrustning eller lokaler.

Vad får jag ut om jag börjar 1 juli och har en tjänstgöringsgrad på 50%?

Du arbetar halva året på 50% och då får du 1500 kr/2 * 0,5 = 375 kr.

Vad får jag ut för belopp om jag är/varit anställd på 80 % och bara jobbar 6-månader?

Då får du ut 80 % på halva beloppet, d v s 1500/2 x 0,8 = 600 SEK.

Vad måste framgå av kvittot/utlägget?

Att aktiviteten är personlig, och att du kan styrka att du betalat aktiviteten, vilken aktivitet det avser samt datum.

Kan jag använda friskvårdsbidraget för PT-tjänster?

Ja, om det gäller personlig träning och inte överstiger 1000 SEK/tillfälle.

Kan man få friskvårdsbidrag om man uppvisar utländska kvitton?

Nej, friskvårdsbidraget är skattefritt för friskvård som sker inom Sverige.

Var hittar jag reglerna för friskvårdsbidraget?

Alla styrdokument för HR och arbetsmiljö finns under sidan Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar.