Riktlinjer för forskarskolor vid Karolinska Institutet

Dessa anvisningar har till syfte att synliggöra vikten av en levande verksamhetsdialog, att visa på systematiken och slå fast vilka former den ska ha för att säkerställa att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet inom KI:s
forskarutbildning.

  • Diarienummer: 1-328/2023
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Gäller fr.o.m. 2023-06-01
  • Beslut: Kommittén för utbildning på forskarnivå
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Kansliet för forskning och forskarutbildning
  • Beredning med: -

Sammanfattning av riktlinjerna

Målgrupp: Framför allt de forskarskolor som KI driver tillsammans med Region Stockholm, men även andra forskarskolor som finansieras helt eller delvis av Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) kan omfattas.

Riktlinjerna går igenom vad som krävs av dessa forskarskolor vad gäller värdinstitution, styrgrupp, kurser och andra lärandeaktiviteter samt återrapportering och budget.

Riktlinjerna i sin helhet