Anvisningar för antagning till forskarskolor vid Karolinska Institutet

Detta styrdokument riktar sig i första hand till forskarskolor vid Karolinska Institutet som drivs tillsammans med Region Stockholm.

  • Diarienummer: 1-329/2023
  • Dnr föreg. version: 1-1173/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Från 2023-06-01
  • Beslut: Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU)
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
  • Beredning med: -

Sammanfattning av anvisningarna

Målgrupp: Styrgrupper, direktorer och administratörer för de forskarskolor för doktorander som KI driver tillsammans med Region Stockholm. Anvisningarna kan också tillämpas av andra forskarskolor vid KI.

Syfte: Att alla forskarskolor använder samma process och samma kriterier vid antagning till forskarskolan för att gynna transparens och rättssäkerhet.

Anvisningarna går igenom 1) behörighetskrav, 2) bedömningsprocess och 3) bedömningskriterier och poängsättning,

Forskarskolornas styrgrupper ansvarar för antagning till skolan. I den årligarapporteringen till kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) ska underlagetför bedömning av ansökningar läggas med utifrån den checklista som finns i anvisningarna.

Anvisningarna i sin helhet