Förändringar i IT-miljön

Allt som påverkar IT-miljön definieras som en förändring och ska hanteras av förändringsprocessen. Besluten tas av förändringsråden CAB och eCAB.

Exempel på förändringar:

  • Byte av centrala system
  • Införande av nytt centralt system
  • Avskaffande av ett system
  • Öppna/stänga i brandväggar
  • Policyförändring
  • Olika uppdateringar t ex ny version av någonting
  • Byte av servrar
  • Driftsättning/förändring av en rutin i daglig drift

Det finns två olika typer av förändringar:

  • Normala förändringar, som hanteras av en CAB, (följer den normala proceduren)
  • Akuta ändringar, som hanteras av en eCAB, (ändringar som inte kan anmälas i tid utan måste hanteras separat)

Definition av ett Förändringsråd (CAB – Change Advisory Board)

Rådslaget är ett förändringsråd (CAB) på ITA. På förändringsrådet sker prioritering, godkännande, schemaläggning och utvärdering av inkomna förändringar. Förändringsrådet består normalt av; enhetschefer för Support, Drift, Tjänster samt teamledarna för drift samt de kolleger som har ett förändringsärende i förändringsrådet.

Definition av Råd för akuta ändringar (eCAB – Emergency Change Advisory Board)

En del av förändringsrådet som tar beslut om akuta ändringar.

Beroende på vilken typ av akut ändring det handlar om kan konstellationen i Rådslaget se olika ut.

MP
Innehållsgranskare:
2023-01-05