FAQ - FixIT

Lagring

Lagring via ITA

KI:s lagringslösning, antingen via KI Cloud eller servermapp. Det ingår 100 GB/användare. Utöver detta kostar den 0,10 kr/månad/GB.

CNS                    

CNS ger via ITA 2 TB/forskargrupp samt 160 GB/användare. Utöver detta kostar den 0,10 kr/månad/GB.

Lagring via FixIT

Forskargruppen köper in hårdvara som kostar 1000 kr/TB/fem år. FixIT driftar och tar backup kostnadsfritt.

Lösenord

Självadministration av lösenord: https://ki.se/medarbetare/losenordsaterstallning-i-office-365                

Problem med att datorn inte tar nytt KI-lösenord

Byter man lösenord till sitt KI-ID behöver även datorn får reda på detta. Först och främst måste man sitta på KI-nät, antingen på KI eller via VPN.

Mac

  • Logga in, om datorn inte är inloggad gäller det gamla lösenordet.
  • Se till att du är uppkopplad till ett KI-nät. Plats på KI eller via VPN (Cisco).
  • Lås datorn, genom att låsa datorn under äpple-menyn.
  • Lås upp datorn igen, nu skall lösenordet vara uppgraderat.

PC

  1. Logga in, om datorn inte är inloggad gäller det gamla lösenordet.
  2. Se till att du är uppkopplad till ett KI-nät. Plats på KI eller via VPN (Cisco).
  3. Lås datorn via ctrl+alt+del.
  4. Lås upp med nya lösenordet.

Kommer inte åt servermapp efter lösenordsbyte

Mac

Gå in i nyckelringen och ta bort eller uppdatera det sparade KI-lösenordet.

PC

Gå in i Kontrollpanelen\Användarkonton\Autentiseringshanteraren och ta bort eller uppdatera det sparade lösenordet.