Examination & utvärdering

Bedömning och examination av lärande kan göras på många sätt.

Här hittar du resurser, stöd samt föreskrifter och anvisningar om examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningsstöd del 4 start