Mentorskapsprogram på KI

Mentorskapsprogram bygger på en ömsesidighet mellan mentor och adept. Relationen kan ge många värdefulla insikter, både på ett professionellt och på ett personligt plan.

Varför ska du gå med i ett mentorskapsprogram?

Mentorskapsprogram bygger på en ömsesidighet mellan mentor och adept. Relationen kan ge många värdefulla insikter, både på ett professionellt och på ett personligt plan.

Nätverket, professionella eller icke-professionella, erbjuder också stora möjligheter för dig att hitta din egen mentor. Tveka inte att fråga personen du beundrar om hen vill vara mentor åt dig – chansen är att de säger ja. Tillsammans sätter ni en ram för mentorskapet, definierar hur ofta ni träffas, vilka ämnen ni kommer att diskutera, och de förväntningar ni båda har på resultatet.

Fördelarna med att delta i ett mentorskapsprogram?

  • Möjligheter att nätverka
  • Lär känna en yrkeserfaren person inom området du är intresserad av
  • Ställ frågor du har om möjliga framtida karriärvägar
  • Du är nyfiken, ambitiös och motiverad och vill lära dig mer och avancera i din karriär
  • Mentorer är ofta generösa med sin kunskap och tid och hjälper och stöttar gärna adepter som är intresserade av samma väg som de själva gåt

 

Fler resurser gällande mentorskap som finns på KI

Officiell mentor för doktorander

Är du doktorand? Då borde du ha en mentor. Vem kan vara en mentor? Hur väljer du din mentor? Hur ofta ska en mentor och en mentee träffas och vem ska ta initiativet?

Syftet med mentorskapet är att en extern mentor ska arbeta som en bro mellan doktoranden till världen utanför den direkta forskningsmiljön, samt vara en personlig bollplank utan att vara direkt involverad i doktorandens projekt.

Mer information om Mentor till doktorand på KI:s medarbetarportal.

Alumni Mentor Pool

KIs alumnikontor har en pågående talangpool av KI-alumner som är villiga att vara mentorer. 

Studenter Söker du en mentor? Kontakta oss på alumni@ki.se och förklara dina behov.

Alumni Vill du bli mentor? Gå med i vår talangpool genom att kontakta oss på alumni@ki.se

Doctoral Student Association

Detaljer kommer.

Junior Faculty Mentorprogram

KI Junior Faculty mentorprogram grundades av KI Junior Faculty Equality Focus Group i 2019.

Under det första året matchades totalt 62 mentorparpar över KI-avdelningar. Mentorprogrammet inkluderade ett virtuellt seminarium och ett slutligt virtuellt avslutningsevenemang.

Equality Focus Group arbetar med KI Career Service och KI Office for Leadership and Organizational Development för att planera ett hållbart långsiktigt mentorprogram som är tillgängligt för alla forskare vid yngre fakulteter vid Karolinska Institutet.

Frågor? Kontakta juniorfaculty@ki.se

Ledarskapsutveckling

Vi är glada att kunna erbjuda chefer och ledare på KI utvecklingsmöjligheter genom mentorprogram.

Både akademiska och administrativa ledare är välkomna, och även om majoriteten av programmet för närvarande är på svenska, kan engelska mentorpar göras.

Mer information kring mentorprogram till chefer och ledare

Mentor4Research

M4Rs syfte är att skapa Europas mest ansedda mentorprogram för forskare från universitet.

Mentor4Research arbetar med att:

  • få fler forskningsresultat kommersialiserade snabbare i Sverige
  • vara en naturlig del av de deltagande universitetens erbjudande till forskare
  • stödja forskarnas personliga utveckling och göra dem mer attraktiva

Läs mer om programmet och hur du ansöker på M4R

Biomedicinsk/Toxikologi mentorprogram (BMP)

Mentorship-programmet (MP) är ett ettårigt mentorprogram, som organiseras gemensamt av Biomedicinska Utbildnings Sektionen (BUS) och Doktorandföreningen (DSA), inom Medicinska Föreningen vid KI. Initiativet drivs av Mentorship Work Group (MWG).

Inom programmet matchas en mentor med en mentee. En mentee är en förstaårsstudent i biomedicin/toxikologi som söker akademisk och professionell vägledning. En mentor är en doktorand knuten till KI, villig att dela med sig av sina perspektiv och feedback, skräddarsydd för studentens specifika behov.

Ansökningsperioden öppnar i oktober för mentorer och i november för mentees.

För ytterligare information kontakta oss på: bmp@medicinskaforeningen.se

Driver du ett mentorprogram och vill vara med på den här sidan?

Kontakta KI-karriärservice på career-service@ki.se

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
VP
Innehållsgranskare:
2024-04-03