Hur du ska arbeta med karriärfilmerna

Till de fyra filmerna nedan finns ett antal medföljande frågor som kan användas för att organisera tankar som uppkommer och som hjälp att reflektera djupare över respektive område.

Min karriärplanering

  • Var befinner jag mig i livet och karriären just nu?
  • Vem är jag som människa och yrkesmänniska idag?
  • Vad vill jag göra i nästa steg?
  • Vart vill jag göra det?
  • Hur ska jag komma dit jag vill?
  • I vilken fas i min karriär befinner jag mig idag

Min karriärplanering Steg 1

Att titta INÅT

Hitta ditt fokus genom självinventering

Karriärdilemma

Vilket är mitt viktigaste behov för att göra en karriärplanering?

Erfarenhetsanalys

Vilka händelser har påverkat mig och format mig till den jag är idag?

Arbetsvärderingar

Vad är viktigt för mig i ett arbete?

Vad ger mig arbetsglädje och tillfredsställelse i jobbet?

Drivkrafter

Vad driver mig? Vad driver motorn i mitt liv?

Min karriärplanering Steg 2

Att titta UTÅT

Utforska nya vägar genom omvärldsinventering

Idealjobbstrappan

Var befinner jag mig i idealjobbstrappan just nu?

Vad är mitt nästa steg?

Vad är mitt ideal jobb?

Alternativmodellen

Vilken utvecklingsväg passar mig bäst?

Research/Marknadskartläggning

Vem känner jag som vet något om mina alternativa utvecklingsvägar?

Nätverk

Vem känner jag?

Min karriärplanering Steg 3

Att titta FRAMÅT

Skapa din utvecklingsplan och sätt den i verket

Sätta kort- och långsiktiga mål

Vilken typ av liv vill jag ha om 7 år?

Vilken typ av karriär vill jag ha om 3 år?

Vad vill jag fokusera på i nuvarande jobb det kommande året?

Skriva utvecklingsplan

Vad är mitt mål på lång sikt?

Vad är mitt mål på kort sikt?

Min kompetensutveckling?

SH
Innehållsgranskare:
2024-01-19