Hälsoambassadören - en resurs för ökad arbetskapacitet!

Friskvården med hjälp av Hälsoambassadörerna är länkar i kedjan för att bidra till KI:s Strategi 2030 och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans vill vi bidra till att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där aktiv återhämning och fysisk aktivitet är naturliga delar av en balanserad arbetsvecka och livsstil.

Bergsklättrare som hjälper varandra

En hälsofrämjande arbetsplats skapar vi tillsammans och det är en del av SAM. Alla systemnivåer behöver ta sitt ansvar för att vi ska lyckas. Delaktighet, stödjande miljöer samt närhet är starka framgångsfaktorer i detta arbete.  Friskfaktorer finns såväl i - som utanför - arbetet, på alla systemnivåer, och handlar bl.a. om; social/psykologisk trygghet, tillit och inflytande. 

Friskvården erbjuder stöd för att stärka faktorer som hjälper oss att bibehålla och bygga reciliens och handlingsstyrka. Vi är en resurs för ökad arbetskapacitet.  
Vårt fokus ligger på att uppmuntra, lära ut och stötta goda vanor vad gäller fysisk träning/rörelse, mental hälsa, socialt umgänge och återhämtning. Fysisk träning har evidens för goda effekter på såväl arbetskapacitet, kognitiva förmågor samt som en effektiv buffert för stressbelastning. 

En Hälsoambassadör kan fungera som en viktig resurs i denna process och kan verka främjande på både individ och gruppnivå. Genom att nyttja den sociala aspekten, bygger vi sammanhang och engagemang. Gruppens lyftkraft kan öka motivation för fler att få till sina hälsofrämjande rutiner under arbetsdagen. 
Det förutsätter att rollen diskuteras och sätts in i ett sammanhang inom avdelning samt får stöd uppifrån. 

Bjud gärna in ansvarig från Friskvården i den dialogen. 

I Hälsoambassadörens uppdrag ingår att:  

 • samverka med administrativa chefer - hitta hälsofrämjande strategier för hela avdelningen som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
 • initierar hälsofrämjande aktiviteter på enhet med fokus på att uppmuntra till regelbunden rörelse och aktiva pauser.   
 • fungera som länk mellan avdelningen och Friskvården  
 • säkerställa kommunikationskanaler så alla nås av Friskvårdens utbud 
 • kunna guida medarbetare i Friskvårdens utbud och hålla sig uppdaterade på vår webbsida  
 • delta på Friskvårdens nätverksträffar, 4-6 ggr/år 

I Friskvårdens uppdrag ingår att:

 • rekrytera hälsoambassadörer i samråd med administrativa chefer
 • fungera som ett stöd till AC/HA att sätta ramarna för rollen på respektive avdelning (på grupp- och strategisk nivå) 
 • erbjuda fortbildning/workshops inom träning, motivation och mental hälsa för HA/arbetsgrupper 
 • organisera nätverksträffarna

Vill du bli hälsoambassadör?

Fyll i en intresseanmälan

Vill du veta mer?

Gå vår onlinefördjupning. Den vänder sig till dig som är eller vill bli hälsoambassadör eller för dig som är nyfiken på hur Friskvården arbetar, hur vi kopplar ihop hälsofrämjande arbete till hållbar utveckling och vilket stöd vi kan ge på organisation-, grupp- och individnivå. Fördjupningen kan påbörjas när som helst. Den ligger online och genomförs helt som självstudier.

För att anmäla dig måste du ha ett konto i Canvas. Du kan anmäla dig via denna länk.

 

 

Campus Syd

Profile image

Elisabeth Svanfeldt

Friskvårdsspecialist

Campus Nord

Profile image

Anders Wiberg

Teamledare

Campus Solna

Profile image

Rasmus Nylander

Friskvårdsspecialist

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • H7.Medicin, Huddinge
 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID