Våra tjänster

Vi möter varje person utifrån motivation, förändringsstadium och förutsättningar i vardagen.

För chefer att beställa

Gymintro 

Rundvisning av våra lokaler och praktisk genomgång av hur du använder appen för att öppna gym och boka klasser och aktiviteter. Tillfället tar 30min. Om ni vill kan ni kombinera detta med träning i liten grupp för att lära er hur och vad ni kan göra väl inne i gymmet.

Tidsåtgång: 30-45 min

Träna i liten grupp

Boka en session “träna i liten grupp” för din arbetsgrupp.

Tidsåtgång: 60 min

Workshops

Rörelse i vardagen

Boka en session för din grupp om strategier och tips för att få in rörelse i din arbetsdag.  

Tidsåtgång: 60 min

Stress i vardagen

Boka en session för din grupp om strategier och tips för att hantera stress i arbetslivet. 

Tidsåtgång: 60 min

Balans mellan arbete och privatliv

Vi bidrar alla på olika sätt till att skapa den vardag vi befinner oss i. I den här workshopen lyfter vi fram vad vi kan göra som individer, t.ex. för att hantera stress och hur vi kan hjälpa varandra som grupp. Tillsammans kommer vi att göra övningar och reflektera över vår egen situation och framtid, för att förhoppningsvis upptäcka och lära oss något nytt.

Tidsåtgång: 90 minuter

För anställda att beställa

Gymintroduktion

Som anställd på KI kan du boka en introduktion till gymmet.

Hälsocoaching 

Funderar du på att bli mer fysiskt aktiv? Har du börjat röra dig mer men har svårt att hålla fast vid en rutin?

En coachingsession är ett samtal om livsstil med fokus på fysisk aktivitet och träning. Samtalet utgår från din nuvarande situation, vilket stöd du behöver och vad du själv kan göra för att uppnå god hälsa. Hälsosamtalet kan vara en bra start på resan mot en mer hälsosam och aktiv livsstil.

AW
Innehållsgranskare:
2024-06-26