Friskvårdsbidrag- rutiner för ersättning

Målet med friskvårdsbidraget är att det ska stimulera och inspirera till fysisk aktivitet av regelbunden och återkommande karaktär. Bidragets maxbelopp är 3000 kronor per anställd och kalenderår. Bidraget proportioneras utifrån de anställdas arbetstid. Endast anställda kan få friskvårdsbidrag.

Friskvårdsbidragets maxbelopp höjs fr o m 1 januari 2024 till 3000 kr per anställd och kalenderår

Friskvårdsbidrag – brytdatum

Anställda på KI har rätt till friskvårdsbidrag på 3000 kr per kalenderår. Friskvårdsbidraget kan nyttjas under kalenderåret. Sista gången man kan nyttja friskvårdsbidraget innevarande år är fram till december månads lönekörning.  För att granskare och chefer ska hinna hantera utläggsärendet så ska ärendet registreras i PA-webben senast 30 november.

Detta för att kostnaden ska hamna på rätt beskattningsår. Man kan inte heller ansöka om friskvårdsbidrag för samma kvitto två gånger, även fast kvittot uppgår till över 3000 kr.

Kvitton som inkommer mellan lönekörningsdagen i december fram till årsskiftet (ca 14 dagar) kan inte nyttjas till friskvårdsbidrag under 2023. Den anställde går i detta fall miste om friskvårdsbidraget för 2023. Däremot kan man enligt Skatteverket använda kvittot till 2024 års friskvårdsbidrag. Detta trots att årskortet köptes under december 2023.

På vilket sätt kan man använda sitt friskvårdsbidrag?

Det vanligaste är att man använder hela friskvårdsbidraget samtidigt hos en friskvårdsleverantör men det är möjligt att nyttja friskvårdsbidraget hos flera friskvårdsleverantörer exempelvis 2 000 kr på ett gym och 1 000 kr på en ridklubb under samma kalenderår.

Hur registreras friskvårdsbidrag i PA-webben?

För dig som är anställd och ska registrera utlägg i PA-webben

 • Fota/scanna ditt kvitto
 • Spara som jpeg eller pdf
 • Gå in i PA-webben
 • Välj Min sida och därefter Resor/utlägg
 • Registrera ditt utlägg som ”Friskvårdsbidrag”. 
 • Dra in filen med ditt kvitto eller bläddra under ""dra filer hit för att bifoga eller bläddra" under valfri flik. 
 • Skicka ärendet. Ärendet går till din chef för attest.

Registrera friskvårdsbidrag innan den 30/11.

Vilka uppgifter måste finnas med på ett kvitto?

Enligt bokföringslagen (5 kap 7§) ska verifikationen eller kvittot innehålla uppgifter om:

 • När kvittot sammanställts
 • När affärshändelsen ägde rum
 • Vad den avser
 • Vilket belopp
 • Vilken motpart (den anställde)
 • Verifikationsnummer eller annan identifikation som hänvisar till den bokförda affärshändelsen   
 • Moms som ska betalas (mervärdesskattelagen (11 kap 8 §)

Om du köpt engångsbiljetter, samla dem till ett och samma kvitto. Om du har betalat via autogiro: fota kopian av kontoutdraget samt en kvittens från friskvårdsföretaget. Bifoga underlagen i friskvårdsärendet i PA-webben.

Originalkvittot på papper ska inte skickas in.

Löneenheten

Löneenheten svarar på frågor om registrering och utbetalning.

FAQ

Var hittar jag information om berättigade aktiviteter?

KI godkänner alla aktiviteter som är i enlighet med Skatteverkets regler för friskvårdsbidrag. 
Läs mer på sidan  Föreskrifter om friskvårdsförmåner på KI.

Vad får jag ut om jag börjar 1 juli och har en tjänstgöringsgrad på 50%?

Du arbetar halva året på 50% och då får du 3000 kr/2 * 0,5 = 750 kr.

Vad får jag ut för belopp om jag är/varit anställd på 80 % och bara jobbar 6-månader?

Då får du ut 80 % på halva beloppet, d v s 3000/2 x 0,8 = 1200 SEK.

Vad måste framgå av kvittot/utlägget?

Att aktiviteten är personlig, och att du kan styrka att du betalat aktiviteten, vilken aktivitet det avser samt datum.

Kan man få friskvårdsbidrag om man uppvisar utländska kvitton?

Nej, friskvårdsbidraget är skattefritt för friskvård som sker inom Sverige.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • K1.Molekylär medicin och kirurgi
 • K8.Klinisk neurovetenskap
 • UF.Juridiska avdelningen
 • UF.Kommunikationsavdelningen
Logga in med KI-ID
PR
Innehållsgranskare:
Johanna Bäckvall
2024-01-26