Hälsohubben

Vår vision är att främja hälsa och välbefinnande på KI och bidra till en hållbar studie- och arbetsmiljö. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för, lära ut och sprida kunskap om fysisk aktivitet och återhämtning.

Foto: By Biofit
Foto: By Biofit

KI-kalender

Strength matters - debunking fitness myths with Jacob Gudiol

Forskning om fysisk aktivitet