CNS Organisation

Här hittar du information om hur CNS organisation är uppbyggd och de olika råd och grupper vi har.

CNS Ledning

Arbetet vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) leds av prefekt Mats J Olsson tillsammans med institutionens administrativa chef, Karin Wallin Blomberg och ledningsgruppen.

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen arbetar för att arbetsmiljökonsekvenserna klargörs vid alla beslut som fattas vid institutionen. Gruppen är sammansatt av representanter för olika verksamhetsområden både arbetstagare och arbetsgivare samt skyddsombud. Gruppen hjälper prefekten att initiera skyddsronder, vara en länk mellan institutionen och Arbetsmiljönämnden, mellan institutionen och Företagshälsovården och mellan institutionen och Studenthälsan.

Läs mer om arbetsmiljögruppen och gruppens medlemmar på medarbetarportalen

Samverkansrådet

Samverkansrådets funktion är att vara rådgivande, att utgöra forum för dialog och prefektens förankring av sina beslut med inriktningen strategi och verksamhet därför har samverkansrådet företrädare från olika grupperingar inom verksamheten så som forskning, grundutbildning, lika villkorsombud samt representation av teknisk/administrativ personal och studenter.

Målet är att sammansättningen i rådet balanseras så att olika ledamöters åsikter och arbetserfarenhet blir uppmärksammade och att deras talan blir hörd.

Ordförande för samverkansrådet är prefekt.

Medlemmar:

Ordförande Prefekt (ledningsgruppen)
Mats J Olsson

Sekreterare Prefektassistent (admininistrationen, självskriven ledamot)
Ann Hagerborn

Administrativ chef (administrationen, ledningsgruppen)
Karin Wallin Blomberg

Grundutbildningsansvarig, GUA (ledningsgruppen, ordinarie)
Rune Brautaset

Studierektor Forskarutbildningen (ledningsgruppen, ordinarie)
Ingrid Kockum

HR-chef (ledningsgruppen, ordinarie)
Elin Johansson

Huvudskyddsombud/ facklig representant OFR (ordinarie)
Venus Azhary

Skyddsombud/ facklig representant SACO (ordinarie)
Arsalan Amir

Facklig representant SEKO (ordinarie)
Henry Wölling

Ombud lika villkor (ordinarie)
Lorena Fernandez de la Cruz

Lärarrepresentant
Jonas Ramnerö

Lärarrepresentant
Jurgita Narusyte

Junior Faculty-representant
Christopher Sundström

Junior Faculty-representant
Vakant

Doktorandrepresentant
Hannaneh Yazdi

Doktorandrepresentant
Androula Savva

Representant kliniskt verksam
Vakant 

Representant kliniskt verksam
Vakant

Representant T/A-personal
Yongtao Xue-Franzén

Representant T/A-personal
Nilla Karlsson

 

Junior Faculty på CNS

Junior Faculty är ett nätverk för forskare med doktorsexamen som ännu inte har fått en permanent akademisk anställning. Junior Faculty på CNS erbjuder ett diskussionsforum och support för att främja karriärutvecklingen för doktorander, biträdande professorer och forskare som har tillfälliga tjänster. JF CNS finns också representerade i KI:s centrala JF-grupp. 

Kontakt

Institutionen har tagit fram sändlistor till alla som kan vara intresserade av att få information om JF-relaterade events, retreats osv. Om du inte får dessa mail vänligen kontakta Elin Johansson.

Om du vill komma i kontakt med Junior FacuIty på CNS, vänligen maila till Christopher Sundström.

Dokument