Sändlistor CNS

För att underlätta kommunikationen och för att kunna rikta viss information till olika grupper inom vår institution har vi skapat sändlistor. Dessa sändlistor är endast öppna för de personer som finns med på respektive sändlista.

All personal

staff@cns.ki.se

PhD- studenter

cns‑doktorander@emaillist.ki.se

Handledare

cns‑handledare@emaillist.ki.se

Junior Faculty

cns‑junior‑faculty@emaillist.ki.se

Forskargruppsledare

cns‑gruppledare@emaillist.ki.se

Samverkansrådet

cns‑institutionsradet@emaillist.ki.se

Ledningsgruppen

cns‑ledningsgrupp@emaillist.ki.se

Sektion Neuro

cns‑neuro@emaillist.ki.se

Sektion Försäkringsmedicin

cns‑shol‑korridor@emaillist.ki.se
Ann Hagerborn
2023-08-24