Årsmöte för ST-sektionen vid KI

Den 16:e mars 2022 kommer nästa årsmöte äga rum.

Här ligger alla handlingar och dokument till förra årets årsmötet, vilket kommer att uppdateras inom kort.