Skip to main content

Webbkurs för forskarhandledare vid KI

Kursen ska ge forskarhandledare och andra som arbetar med utbildning på forskarnivå möjlighet att uppdatera sig på de aktuella regelverk inom forskarutbildning samt ett verktyg för att säkerhetsställa rättssäkerheten och kvaliteten.

För att KI:s forskarhandledare ska ha aktuella kunskaper om KI:s regler för utbildning på forskarnivå ska huvudhandledare för doktorander fr.o.m. den 1 april 2016 ha ett godkänt resultat från webbkursen för forskarhandledare som inte är äldre än 5 år då en ny doktorand antas.

Målet är att du som genomfört webbkursen ska:

  • kunna regelverket för utbildning på forskarnivå vid KI
  • känna till organisationen för utbildning på forskarnivå vid KI
  • känna till var man kan hämta mer information om utbildning på forskarnivå vid KI och om handledning.

Innehåll

Webbkursen är indelad i sju avsnitt och fem av dessa avslutas med 2-4 frågor att besvara. Antal gånger som det går att svara på frågorna är obegränsat och det går att avbryta kursen och återuppta den igen vid ett senare tillfälle. Kursen tar ca 1-2 timmar att göra.

Avsnitten är:

  • introduktion
  • lagar och regler som styr utbildning på forskarnivå samt hur utbildningen på forskarnivå är organiserad vid KI
  • före antagning
  • vid antagning
  • uppföljning
  • examination
  • vad händer om något går fel?

Varje avsnitt inleds med korta presentationstexter med hänvisning till gällande regler och lagar, styrdokument och annan relevant litteratur i form av länkar. För att få godkänt på webbkursen ska deltagaren svara rätt på samtliga frågor.

Anmälan till webbkurs

Kursen görs i det webbaserade KI:s lärplattform Ping Pong. Tillgång till kursen får du på följande sätt:

För dig som har en KI-inloggning

Om du har en KI-ID går du till pingpong.ki.se och klickar på KI-loggan. Därefter loggar du in med din KI-inloggning. Du hittar kursen “Webbkurs för forskarhandledare” under Aktiviteter > Alla mina aktiviteter. Följ kursintruktionerna därefter.

För dig som inte har en KI-inloggning

Du kommer att få tillgång till kursen när du registrerar dig via länken nedan. Fyll in formuläret och klicka på knappen Registrera. Du får inloggningsuppgifterna via e-post. Gå därefter till sidan pingpong.ki.se och logga in med de uppgifterna som du fick via e-post. OBS se till att du loggar in via Pingpong-loggan. Du hittar kursen “Webbkurs för forskarhandledare” under Aktiviteter > Alla mina aktiviteter. Följ kursintruktionerna därefter.

Om du redan har ett konto i Ping Pong kommer systemet att känna av detta och du kommer då åt webbkursen med dina ordinarie inloggnings-uppgifter i Ping Pong. OBS se till att du loggar in via Pingpong-loggan. Du hittar kursen “Web course for supervisors” under Aktiviteter > Alla mina aktiviteter. Följ kursintruktionerna därefter.

Till anmälan

Instruktioner till webbkursen

Krav på programvara

För att arbeta i en avancerad webbapplikation som PING PONG krävs det att du har en modern version av webbläsare. En datorkontroll görs därför direkt vid inloggning till PING PONG. Om din dator inte uppfyller kraven får du information om detta.

Instruktioner för genomförande av webbkursen

Här finns instruktioner till genomförandet av webbkursen samt hur du själv skriver ut ett intyg på godkänd kurs. Observera att mer detaljerade instruktioner även finns i själva webbkursen när du loggar in. Så här går det till Webbkursen innehåller sju avsnitt. Avsnitt ett och två i kursen är information om forskarutbildningen som kan vara bra att gå igenom innan den första testfrågan kommer i avsnitt tre. Samtliga frågor är så kallade flervalsfrågor, fler än ett svar (och ibland inget) kan vara rätt. För att få rätt på en fråga ska alla rätta alternativ markeras.

Så fort du klarat av ett avsnitt med testfrågor och klickat på "Lämna in test" så är den delen av kursen avklarad. Du ser nu en stapel längst upp i testet som indikerar att du klarat eller inte klarat testfrågorna. Om du inte klarade testet klickar du på knappen "Nytt försök". Frågorna i testet hämtas och slumpas från en frågebank vilket betyder att du kan få nya frågor vid varje nytt försök. Du har ett obegränsat antal försök.

Du kan närsomhelst avbryta kursen, de frågor du börjat fylla i (men ännu inte "lämnat in") kommer att vara markerade till nästa gång du går in i kursen. När du har klarat av de allra sista testfrågorna i denna kurs, så kommer ett intyg att dyka upp i vänstermenyn, detta innebär att du klarat av alla delar. Klicka på Intyg. I högra hörnet ser du symbolen "Skriv ut". Skriv ut och spara intyget - detta är beviset på att du har genomgått den webbaserade kursen för forskarhandledare vid KI.

Kontakt

Handläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), C7
E-post: elisabet.lindgren@ki.se