Varumärkesanvändning – om det blir fel

Vad innebär ett registrerat varumärke? Hur får du råd och stöd i varumärkesfrågor och hur anmäler du misstänkt varumärkesintrång?

Karolinska Institutet - ett registrerat varumärke

Karolinska Institutet är ett registrerat varumärke och KI styr, förutom i vissa undantagsfall, vem som i näringsverksamhet får använda varumärket (namn och logotyp) och hur det får användas. Varumärket är registrerat i olika varuklasser vilket innebär att ingen, utanför KI, har rätt att använda KI:s namn eller logotyp i de registrerade klasserna för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring utan KI:s godkännande. Den som ändå gör det kan göra sig skyldig till varumärkesintrång. Ett varumärkesintrång kan exempelvis vara en forskare som i sitt yrkesliv och på falska grunder utger sig för att tillhöra KI eller företag som felaktigt kommunicerar att deras produkter blivit testade vid KI.

Vad innebär ensamrätt till ett varumärke?

KI har relativ ensamrätt i de klasser som registrerats. Ensamrätten till ett varumärke innebär som utgångspunkt att ingen annan utan varumärkesinnehavarens tillstånd får använda varumärket i näringsverksamhet. Skyddet är emellertid inte absolut på så sätt att ensamrätten kan göras gällande mot all annan användning av varumärket eller referenser till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. Det skulle leda till en alltför stor begränsning av konkurrensfriheten på marknaden. 

En intresseavvägning görs för de personer som vill använda ett varumärke i ett särskilt sammanhang, exempelvis för att uttrycka kritik mot varumärkesinnehavaren. Ensamrättens omfång balanseras därför av ett flertal intressen. 

Om varumärket används på fel sätt

När du upptäcker något som du misstänker är fel relaterat till användning av KI:s varumärke kontaktar du i första hand din närmaste chef och/eller prefekt och utreder vad som finns reglerat i eventuella avtal. Många frågor om hur KI:s namn och logotyp får användas finns också reglerade i KI:s riktlinjer för varumärket. Du kan även rådfråga institutionskommunikatören i frågor som rör varumärke och grafisk profil.

Exempel på frågor:

  • När KI:s namn och/eller logotyp används i sammanhang där KI:s roll är oklar
  • När önskemål finns om att skapa nya logotyper eller profilering av t ex centrumbildning/samarbete.

Råd och stöd i varumärkesfrågor

När frågor inte går att lösa på institutionsnivå av närmsta chef/och eller prefekt, t ex när det är oklart vad som gäller, avtal saknas och/eller beslut om varumärkesanvändning saknas, kontakta KI:s kommunikationsavdelning. Kommunikationsavdelningen kan svara på övergripande frågor som rör varumärke och grafisk profil. För frågor om avtalsbrott, varumärkesintrång och licenser kontakta KI:s juridiska avdelning.

Rapportera misstänkt varumärkesintrång

Om du misstänker varumärkesintrång – rapportera direkt i incidenthanteringssystemet.

SG
Innehållsgranskare:
Sabina Giulini
2023-03-21