Varumärkesanvändning – om det blir fel

Vad innebär ett registrerat varumärke? Vad händer när varumärket används på fel sätt? Hur anmäler du misstänkt varumärkesintrång?

Vad innebär ett registrerat varumärke?

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images

Karolinska Institutet har registrerade varumärken i olika varuklasser. Det innebär att KI har relativ ensamrätt i de klasser som registrerats.

Ensamrätten till ett varumärke innebär som utgångspunkt att ingen annan utan varumärkesinnehavarens tillstånd får använda varumärket i näringsverksamhet. Skyddet är emellertid inte absolut på så sätt att ensamrätten kan göras gällande mot all annan användning av varumärket eller referenser till varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. Det skulle leda till en alltför stor begränsning av konkurrensfriheten på marknaden. 

En intresseavvägning görs för de personer som vill använda ett varumärke i ett särskilt sammanhang, exempelvis för att uttrycka kritik mot varumärkesinnehavaren. Ensamrättens omfång balanseras därför av ett flertal intressen. 

Vad händer när varumärket används på fel sätt?

Karolinska Institutet är ett registrerat varumärke och KI styr, förutom i vissa undantagsfall, vem som i näringsverksamhet får använda varumärket (namn och logotyp) och hur det får användas.

Ingen utanför KI har rätt att använda KI:s namn eller logotyp i de registrerade klasserna för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring utan KI:s godkännande. Den som ändå gör det kan göra sig skyldig till varumärkesintrång.

Ett varumärkesintrång kan exempelvis vara en forskare som i sitt yrkesliv och på falska grunder utger sig för att tillhöra KI eller företag som felaktigt kommunicerar att deras produkter blivit testade vid KI.

Rapportera misstänkt varumärkesintrång

Om någon extern använder KI:s varumärke felaktigt rapporterar du det genom KI:s incidentrapporteringssystem.

Varumärkesfrågor – kontakt inom KI    

Varumärket är ett delat ansvar inom organisationen och involverar flera organisatoriska enheter. Stöd kan lämnas av bl.a.