Fakultetsråd

Till stöd för rektors långsiktigt strategiska arbete finns ett fakultetsråd med uppgift att ge råd i frågor rörande Karolinska Institutets (KI) vetenskapliga verksamhet.

Rådet sammanträder med rektor som ordförande och i närvaro av prorektor och universitetsdirektör. Rektor får efter hörande av rådet låta annan person att för kortare eller längre tid delta i rådets möten. Rådet består av nio tillsvidareanställda professorer, två lärare med mer junior anställning, och tre studentrepresentanter.

Ledamöter

Nomineringsförsamlingen har efter val utsett följande personer till ledamöter i fakultetsrådet:

Perioden 2022-01-01 - 2024-12-31

Anna Karlsson, Labmed

Angelica Lindén, KBH

Paolo Parini, Labmed, MedH

Perioden 2023-01-01 - 2025-12-31

Rachel Fisher, MedS

Susanne Guidetti, NVS

Bengt Fadeel, IMM

Perioden 2024-01-01 - 2026-12-31

Fredrik Pihl, Neuro

Gerald McInerney, MTC

Juleen Zierath, MMK

Junior Faculty representanter

Ninib Baryawno, KBH

Janina Neufeld, KBH

Studentrepresentanter

Michelle Ponomarenko Smirnova, MF

Didar Nawzad Fares, MF

Dominique Bellerud, OF

Sammanträdestider 2024

22 februari 2024 kl 14-15:55

14 maj 2024 kl 13-14:50

17 september 2024 kl 13-14:55

28 november 2024 kl 13-14:55

SS
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-02-26