Institutionsrådet vid NVS

Vid varje institution skall enligt rektorsbeslut finnas ett institutionsråd, vilket är rådgivande till institutionsledningen. Prefekten är rådets ordförande.

Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande till prefekten och att utgöra ett forum för dialog, där olika företrädare kan mötas. Institutionsrådet behandlar frågor av principiell vikt eller institutionsövergripande karaktär.

En prefekt måste ta ställning till en rad frågor som berör olika grupperingar inom institutionen. Institutionsrådets arbetsuppgifter är bland annat att bereda ärenden före prefektbeslut. Rådet sammanträder ungefär två-tre gånger per termin.

​Sammanträdestider VT 2024

  • 21 februari kl. 13:30–15:00
  • 11 april kl. 13:30–15:00
     

Ordförande

Sekreterare

Profile image

Petra Helkala

Samordnare

Ledamöter

Institutionsrådet NVS
Titel/Roll Namn
Adjunkt, ordinarie Breiffni Leavy
Adjunkt, suppleant Joachim Eckerström
T/A personal, ordinarie Camilla Öberg
T/A personal, suppleant Ellinor Tenne
Assisterande lektor, ordinarie Lise-Lott Rydström
Assisterande lektor, suppleant Vakant
Biträdande lektor, ordinarie Tobias Holmlund
Biträdande lektor, suppleant Anna Jervaeus
Doktorand, ordinarie Vilma Alanko
Doktorand, suppleant Charlotte Thurston
Forskare, ordinarie Walter Osika
Forskare, suppleant Elena Rodriguez-Vieitez
Lektor, ordinarie Wim Grooten
Lektor, suppleant Anna-Karin Welmer
Ombud för miljö och hållbarhet Emma Swärdh
Ombud för miljö och hållbarhet Sumonto Mitra
Ombud för lika villkor - fokus forskning Taher Darreh-Shori
Ombud för lika villkor - fokus utbildning Maria Wiklander
Postdoktor, ordinarie Anna Marseglia
Postdoktor, suppleant Katrine Dahl Bjørnholm
Professor, ordinarie Ann Langius-Eklöf
Professor, suppleant Susanne Guidetti

Representanter från ledningsadministrationen

Representanter från ledningsadministrationen i NVS institutionsråd
Titel/Roll Namn
Administrativ chef Carin Ullman
Ekonomichef Hülya Kinali
Tf HR-chef Maria Staiger
HR-ansvarig (arbetsmiljö) Amanda Nyberg
Kommunikatör Annika Clemes
Annika Clemes
2024-04-03