Samverkansgruppen vid NVS

Samverkansgruppen vid NVS består av representanter för arbetsgivaren samt för arbetstagarorganisationer.

Representanter för arbetsgivaren

Profile image

Carin Ullman

Administrativ Chef
+46852483670
Profile image

Mona Hellstadius

HR-chef, föräldraledig
Profile image

Maria Staiger

Tf HR-chef
Profile image

Amanda Nyberg

HR-partner (arbetsmiljö)

Sekreterare

Profile image

Petra Helkala

Samordnare

Representanter för arbetstagarorganisationerna

SACO

SEKO

Profile image

Henry Wölling

Tekniker

ST-OFR

Profile image

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare

Övriga

Ombud för lika villkor - fokus forskning

Ombud för lika villkor - fokus utbildning

Lagen om medbestämmande i arbetslivet

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna om de fackliga organisationernas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. MBL-förhandlingar kan exempelvis handla om verksamhetens planering och utveckling, anställningar, omorganisation, ekonomi och budget samt riktlinjer för personalpolitik.

På en del arbetsplatser har man ersatt MBL-förhandlingar med samverkansgrupper. Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar innebär i princip att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att diskutera och yttra sig om arbetsgivarens förslag innan besluten fattas.

Protokoll kan tillhandahållas från KI Syd:s arkiv och registratur: registrator-syd@ki.se

Annika Clemes
2024-04-03