Samverkansgruppen vid NVS

Samverkansgruppen vid NVS består av representanter för arbetsgivaren samt för arbetstagarorganisationer.

Representanter för arbetsgivaren

Carin Ullman

Administrativ chef
08-524 83670

Maria Staiger

HR-ansvarig

Sekreterare

Petra Helkala

Samordnare

Representanter för arbetstagarorganisationerna

SACO

SEKO

ST-OFR

Carina Eklund

Laboratoriesamordnare

Övriga

Ombud för lika villkor - fokus forskning

Ombud för lika villkor - fokus utbildning

Maria Wiklander

Biträdande lektor

Lagen om medbestämmande i arbetslivet

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna om de fackliga organisationernas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. MBL-förhandlingar kan exempelvis handla om verksamhetens planering och utveckling, anställningar, omorganisation, ekonomi och budget samt riktlinjer för personalpolitik.

På en del arbetsplatser har man ersatt MBL-förhandlingar med samverkansgrupper. Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar innebär i princip att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att diskutera och yttra sig om arbetsgivarens förslag innan besluten fattas.

Protokoll kan tillhandahållas från KI Syd:s arkiv och registratur: registrator-syd@ki.se

Annika Clemes
2023-04-04