Projekt Samordnad IT 2022 på KI DS

Projektet är nu avslutat och KI DS är med i Samordnad IT. Här hittar du frågor och svar.

KI IT Helpdesk

Sitter hos oss uppe på plan 5 udda måndagar klockan 9-13 i rum 525 (Malin Wirfs kontor)

Projektet i korthet

Samordnad IT 2022 syftar till en mer enhetlig IT-drift och stabilare hantering av IT-miljön på Karolinska Institutet. Det leder till en bättre överblick över KI:s IT-investeringar, möter de ökade krav som ställs på IT-säkerhet (ökad tillgänglighet, färre driftstörningar) samtidigt som det drar nytta av samordningsvinster.

Vart befinner projektet i för status?

 • Projektet avslutat, KI DS är nu med i samordnad IT

IT-support via ITA Helpdesk 

All IT-support ske via Helpdesk.  

Den enklaste vägen är att skapa ett IT-ärende på Självserviceportalen (du behöver logga in med KIID och lösenord): https://selfservice.ki.se/sv-se  

Här hittar ni också ett stort antal självhjälpsartiklar, guider och manualer.  

https://medarbetare.ki.se/it-support hittar ni fler kontaktvägar, öppettider och var våra servicedeskar finns för support on-site.  

Samordnad IT  på KI DS

FAQ om migreringen

 • Vad är innebär migrering och hur går det till rent praktiskt?

Svar - Det betyder att IT-avdelningen ominstallerar och konfigurerar din dator så att den följer KI:s säkerhetskrav och ger dig tillgång till funktioner och programvaror med mera.
För att inte riskera att data förloras så är det mycket viktigt att du följer de instruktioner som skickats ut. Alla datorer som är inköpta 2018 och senare omfattas av detta.

 • Hur lång tid det?

Svar - Från att du lämnar in dator till att du kan hämta ut den igen tar det cirka 3-4 timmar, om du är i behov så finns det möjlighet att låna en dator under tiden.

 • Vad händer med mina program?

Svar – De licensierade program du har idag som är inköpta via KI kommer finnas att installera på din Karyon-dator, utöver det finns många gratisprogram att installera. Läs mer här.

 • Vart vänder jag mig framöver vid supportbehov?

Svar – Du är välkommen att kontakta Helpdesk eller drop-in besök till servicedesken på tisdagar (ojämna veckor) klockan 9-13 för support på plan 5!

Välkomna att besöka oss på: Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5.

Frågor som ställts efter migrering

 • Varför inte Icloud används för Mac efter övergång till Karyon dator klient

Svar - iCloud är inte godkänd för KIs filer och data. Vi kan alltså inte använda den för vårt arbete.

Tjänsten är inte upphandlad, säkerhetsklassad och vi saknar avtal med Apple om dem. Det måste även redas ut hur iCloud fungerar med GDPR.

Så därför utgår ICloud just nu och istället erbjuds nu OneDrive som lagringslösning för både Mac och Win användare.

 • Ibland upplevs segt att öppna ett Worddokument eller dator står och ”tuggar”

Svar - Vid många filer i Onedrive kan upplevelsen vara långsam att öppna filer.

Detta är på grund av att macens hårddisk indexeras samtidigt som Onedrive-appen processar filer.

Onedrive gör saker i turordning, så öppnar man en fil så kommer den göra det efter att Onedrive har processat klart.

Lösning på detta är att vänta tills Onedrive har jobbat klart med sitt och det kan ta upp till några timmar om det är många filer.

 • Varför tar det längre tid att starta upp datorn?

Svar - 

Inloggningen tar längre tid (upp till 3 minuter) när man inte är på KI-nät (ethernet/KI-Staff) för att datorn försöker nå resurser som ser ut att vara är tillgängliga men egentligen inte är det. Utmaning ligger inte i själva dator klienten utan är nätrelaterat. Sitter man på KI-nät är resurserna tillgängliga och då går inloggningen snabbt. En ändringsbegäran ligger hos nät-grupperingen för åtgärd för att förbättra uppstartstiden.

Att vara med i Samordnad IT 

Innebär bland annat:  

 • Centraliserad modern lagring med hög säkerhet
 • Datorerna säkerhetskopieras till en central server
 • Användarsupport som är tillgänglig på kontorstid kombinerat med ett supportteam som finns på plats i KI:s lokaler på Danderyds sjukhus och kan ge extra stöd vid behov
 • Enkla rutiner för inköp av IT-utrustning och licenser
 • Centrala multifunktionsskrivare med ”follow me”-funktionalitet, vilket gör det möjligt att använda skrivare i alla KI:s byggnader på campus
 • Hantering av institutionernas centrala servrar

Vad innebär standardprofilen/klienten som jag får på min PC/Mac?

Tjänsten hanteras från centrala plattformar, vilket ger följande: 

 • Automatiserad installation för certifierade Windows- och Macdatormodeller 
 • Tillgång till centrala programbibliotek via självbetjäningsportaler 
 • Tillgång till centrala Office365-tjänster (Exchange Online, Office ProPlus, Teams & Planner) 
 • Tillgång till centrala och molnbaserade lagringsytor 
 • Löpande backup av lokala data, såsom skrivbord och dokumentkatalog (OneDrive) 
 • Central hantering av diskkryptering, vid förlorad dator är informationen skyddad 
 • Central hantering av OS-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och antivirus 
 • Distansarbete medges via funktionen ”Always On VPN" (Microsoft) alt. AnyConnect (Cisco) 
 • Klientsupport (inkl. fjärrsupport) erhålls via tjänsten från ITA 
 • Hårdvaru- och applikationsinventering 
 • Licenshantering (Snow)

Guider

Guiderna nedan kommer du att använda när du förbereder din dator inför migrering till ITA. När det är dags, kommer ett mail med noggranna instruktioner att skickas ut till dig.

Presentationer som genomförst