Information smått och gott vid KI DS

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus specifik information.

Ange din anknytning (affiliering) 

När du är författare till en vetenskaplig publikation ska du ange din anknytning/affilering. På KI DS kan det även vara aktuellt att ange klinisk anknytning.

Svenska

Karolinska Institutet Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Avdelningen för … (t ex kardiovaskulär medicin)
182 88 Stockholm

Danderyds sjukhus AB Hjärtkliniken (motsvarande)
182 88 Stockholm

Engelska

Karolinska Institutet Department of Clinical Sciences,
Danderyd Hospital Division of … (e.g. Cardiovascular Medicine)
SE-182 88 Stockholm, Sweden

Danderyd University Hospital Corp. Department of … (e.g. Cardiology)
SE-182 88 Stockholm, Sweden

Arbetsgrupper och forum vid KI DS


KI DS arbetsgrupper och andra forum som samverkar och arbetar för en att institutionen ska utvecklas och förbättras. 

Avtal och överenskommelser

Behöver du hjälp eller har frågor som rör ekonomi (fakturering av lön, rekvirering av medel etc.) kontakta ekonomi@kids.ki.se

Rör det sig om avtal om läkemedelsprövning var vänlig kontakta Nina Greilert

Prefekten är firmatecknare och skriver under alla avtal. Avtal med belopp över 100.000 kr undertecknas också av universitetsdirektören.

När ett nytt avtal skapas skapas även ett nytt projektnummer. Det är av största vikt att alla avtal eller överenskommelser blir diarieförda och upplagda i avtalsreskontran, för hjälp med detta kontakta ekonomi@kids.ki.se

EA-servicekontor

KI DS har ett avtal med EA-servicekontor vid KI:s centrala ekonomiavdelning, gällande viss ekonomi­administration, som fakturering av medel, utbetalning av utlägg, inbetalningar från leverantörer och till EPN.

Siw förser dem med underlag för dessa arbetsuppgifter.

Inbetalning till EPM

Siw Svensson hjälper dig med inbetalning till Etikprövnings­myndigheten. Var vänlig att skicka ett mail till ekonomi@kids.ki.se där du uppger:

  • belopp som ska betalas in
  • projektnummer som ska bära kostnaden
  • ev tidigare diarienummer vid komplettering av ansökan
  • kopia av första sidan av ansökan, där projektets titel framgår
Social media
Foto: Joseph Mucira. Pixabay

Projekt Samordnad IT 2022 på KI DS

Här hittar du frågor & svar, kontaktuppgifter till projektledare, information om styr- och projektgrupp samt var vi befinner oss i projektet.

Projekt Samordnad IT 2022 på KI DS

AD
Innehållsgranskare:
Malin Wirf
2023-11-07