Om ANA Futura

ANA Futura* skapar en ledande translationell integrerad forskningsmiljö utrustad för spetsforskning, där gränser mellan institutioner och kliniker rivs och forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler.

*) Alfred Nobels Allé Futura

Styrning och organisation

Styrgruppen

Styrgruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioners prefekter, AC samt ekonomiansvariga. Gruppen har en ordförande per årsbasis som roterar mellan institutionerna. Se styrgruppens medlemmar och mötesbeslut.

Beredningsgruppen

Beredningsgruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioner. Gruppen har som uppdrag att hantera frågeställningar både ur vetenskaplig- och administrativ synpunkt samt vara beredande till styrgruppen. Se beredningsgruppens medlemmar och mötesbeslut.

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen ANA Futura har som uppdrag att jobba med arbetsmiljö och introduktion rörande labbsäkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet, fryshotell, SOPar mm. Se arbetsmiljögruppens medlemmar.

Ekonomigruppen

Ekonomigruppen ANA Futura representeras av samtliga inflyttade institutioners ekonomer samt ACs. Se ekonomigruppens medlemmar.

Infrastrukturgruppen

Ska säkerställa att ANA Futura har basal och avancerad utrustning. Gruppen ska bestå av ett antal arbetsgrupper inom olika metodområden. Gruppen är ej etablerad ännu. 

Service team ANA Futura

Gruppens uppgifter är att hantera de gemensamma ytorna samt övrig service och teknisk service i ANA Futura. Se medlemmarna i Service team ANA Futura.

Forskargrupper i ANA Futura

I ANA Futura har vi verksamma forskargrupper från 5 olika institutioner.

Samarbeten

Flemingsberg Science skapar samverkan för forskning och innovation i Flemingsberg. Här finns internationellt erkända forskningsinstitut, bland dem Karolinska Universitetssjukhuset, KTH och Karolinska Institutet. Tillsammans skapar ledande Life science-bolag och några av världens mest framgångsrika entreprenörer en stark grogrund för nya företag, starka samarbeten och en utvecklande miljö.

Institutioner i ANA Futura

Fakta

 • Invigdes officiellt maj 2019
 • Ca 10 800 m2
 • 7 våningar
 • Ca 350 anställda

Mål

 • Vi är ett ledande translationellt forskningslaboratorium
 • Vi är strategiskt placerat på Campus Syd
 • Vi har en attraktiv och rekryterande miljö för kliniknära forskning
 • Vi har en forskningsmiljö utan gränser mellan institutioner/kliniker där forskare samverkar baserat på gemensamma forskningsprofiler
 • Vår laborativa miljö är utrustad för spetsforskning
 • Det finns en tydlig integrering av forskning och utbildning
 • Vi har flexibelt och yteffektivt laboratorium för att möta framtidens krav
LF
Innehållsgranskare:
2024-06-27