Forskargrupper i ANA Futura

I ANA Futura har vi forskargrupper från 5 olika institutioner.

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Forskargrupp Cecilia Götherström

Forskning vid enheten för kirurgi och onkologi - Rainer Heuchel

Forskning vid enheten för anestesi och intensivvård - Olav Rooijackers

Enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin - Michael Uhlin

Institutionen för laboratoriemedicin

Enheten för Molekylär cellbiologi & Genterapiforskning

Forskargruppen för Cancer Evolution

Forskargrupp Samir EL Andaloussi

Forskargrupp Peter Bergman - AMP-gruppen

Forskargrupp Mattias Carlsten

Forskargrupp Jonas Fuxe

Forskargrupp Christian Giske

Cardio Metabolic Unit (CMU)

Forskargrupp Helen Kaipe

Forskargrupp Anna Karlsson

Forskargrupp Annika Karlsson

Avdelningen för klinisk fysiologi (Mikael Altun & Thomas Gustafsson)

Forskargrupp Katarina Le Blanc

Forskargrupp Stephan Mielke

Forskargrupp Ali Mirazimi

Forskargrupp Anders Mutvei

Forskargrupp Robert Månsson

Forskargrupp Ujjwal Neogi

Forskargrupp Joel Nordin

Forskargrupp Caroline Palm-Apergi

Forskargrupp Jaakko Patrakka

Forskargrupp Birgitta Sander & Birger Christensson

Forskargrupp Margaret Sällberg-Chen

Forskargrupp Uwe Tietge

Forskargrupp - Sara Windahl

Tumor Immunology and Immunotherapy Group (Dhifaf Sarhan)

VIVAC forskargrupp: Vacciner och immunterapier mot virus och cancer (Matti Sällberg)

KISCO - Karolinska Institutet Stem Cell Organoid (Jose Inzunza)

Institutionen för medicin, Huddinge

Forskargrupp Evren Alici

Forskargrupp Niklas Björkström

Forskargrupp Susanna Brighenti

Forskargrupp Marcus Buggert

Forskargrupp Benedict Chambers

Forskargrupp Malin Flodström- Tullberg

Forskargrupp Sara Gredmark Russ

Forskargrupp Jonas Klingström

Forskargrupp Hans-Gustaf Ljunggren

Forskargrupp Kalle Malmberg

Forskargrupp Jakob Michaelsson

Forskargrupp Jenny Mjösberg

Forskargrupp Anna Norrby- Teglund

Forskargrupp Johan Sandberg

Forskargrupp Mattias Svensson

Forskargrupp Anders Sönnerborg

Forskargrupp Tim Willinger

Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik

Forskargrupp Weimin Ye

Institutionen för odontologi

Forskargrupp Georgios Belibasakis

Forskargrupp Nagihan Bostanci

Forskargrupp Elisabeth Boström

Forskargrupp Tülay Lindberg

Forskargrupp Rachael Sugars

Institutionen för onkologi-patologi

Forskargrupp Kenny Rodriguez-Wallberg

LF
Innehållsgranskare:
2024-06-19