Leverantörsutställningar i mattorget

Om leverantörer hör av sig och vill ställa ut varor i ANA Futura gäller följande:

Följande beslut har fattats av AC-gruppen på KI Syd:

Vi administrativa chefer (AC) som ingår i Institutionsgrupp KI Syd, dvs. LabMed, Clintec, MedH, NVS, DentMed, SÖS och BioNut har gemensamt beslutat att leverantörsutställningar inte längre ska arrangeras av institutionerna själva.

Om leverantörer tar kontakt med er personligen, var vänlig och ge den informationen.

Vid frågor, prata med administrativ chef på respektive institution.

LF
Innehållsgranskare:
2023-09-20