Stöd & verktyg för dig som arbetar i ANA Futura

Allmän information om tillhörighet och administration vid arbete i ANA Futura.

Inköp, äskningar och beställningar

Vid inköp till din institution gäller samma rutiner som idag, dvs de inköpare som sköter beställningar på respektive institution kommer att fortsätta göra det initialt.

Inköp till ANA Futura

Om du vill göra inköp som ska bekostas av ANA Futura vill ekonomigruppen att du fyller i ett inköpsgodkännande. Se rutin nedan.

  1. Fyll i inköpsblanketten
  2. Skicka blanketten till ANA Futuras ordförande Lars Frelin (lars.frelin@ki.se) för signatur.
  3. Lars kontaktar ekonomigruppen för godkännande.
  4. Ekonomigruppen kontaktar berörd person och meddelar om inköpet godkänns eller ej.  

Rutin för äskande av medel för gemensam infrastruktur i ANA Futura

För äskande av medel för gemensam utrustning ska denna rutin följas.

IT-support

Sedan den 1 september, 2022 finns Campus IT-support i ANA Futuras reception på våning 7. Campus IT-supporten hjälper KI-personal från alla institutioner på Campus Flemingsberg.

Servicedesken är bemannad måndag till fredag 09.00-15.00. Ta med dig din laptop!

Videokonferenskamera

En videokonferenskamera finns för utlåning till medarbetare i ANA Futura. Se rutin för bokning.

Skrivare/printrar

Skrivarna på plan 7, 8 och 9 är installerade med FollowMePrint vilket innebär att du kan hämta din utskrift på valfri skrivare som ingår i tjänsten med hjälp av ditt KI-kort.

Läs mer om FollowMePrint och hur du sätter upp standardskrivaren

Koppla ditt kort till skrivaren

Du måste koppla ditt kort till skrivaren innan du skriver ut första gången. När du har gjort detta kan du använda alla skrivare i ANA Futura.

Guide hur du kopplar ditt kort och använder skrivaren (pdf)

Toners & printerpapper

Här kan du se rutinen för toners och printerpapper.

Passerkort

Läs om passerkortsreglerna under "Arbetsmiljö och säkerhet".

Rutiner för disputationsfirande

Här kan du läsa om de förslag som finns framtagna gällande disputationer och firande.

LF
Innehållsgranskare:
2023-12-11